Новите влакове ще променят облика на БДЖ

Към момента проблемните дългове на дружеството са 103 млн. лв., каза Владимир Владимиров

Владимир Владимиров, изпълнителен директор на \"Холдинг БДЖ\" ЕАД:

Новите влакове ще променят облика на БДЖ
8528 ~ 11 мин. четене
Автор: Вероника Тонева
Владимир Владимиров е изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Той заема тази длъжност от 2014 г. с кратко прекъсване по време на служебното правителство миналата година, а от 2009 г. до 2013 г. е председател на Съвета на директорите дружеството. С него разговаряхме за състоянието на железницата, за размера на задълженията на холдинга към момента и за така чаканата модернизация в системата.

До края на 2018 г. БДЖ трябва да се освободи от банкови задължения;

С влизането в експлоатация на новите мотриси се очаква от София до Бургас да се пътува за 3 часа и половина;
Прогнозата е до края на годината да има влакове с валидиращи устройства за закупени онлайн билети;
Управителите в двете дружества към БДЖ взимат мерки за намаляване на часовете извънреден труд на служителите.


- Г-н Владимиров, често споменавате, че Вие, като ръководство, сте спасили БДЖ от фалит. В своя пик през 2009 г. задълженията на „Холдинг БДЖ“ бяха близо 900 млн. лв. Какъв е техният размер към момента?


- През периода от 2002 г. до 2009 г. задълженията в БДЖ постепенно се увеличават - от малко под 200 млн. лв. до над 850 млн. лв. Този неблагоприятен за железницата период е между 6 и 7 години. В него са 2008 и 2009 г., когато е пикът на световната икономическа криза. "Кремиковци" отпада като клиент на БДЖ и оттам започват всички проблеми. До 2009 г. има огромна задлъжнялост, малък собствен капитал и загуба от 68 млн. лв. Всичко това трябваше да бъде реформирано, за да може железницата да бъде спасена.

През 2009 г. дружеството на практика се намираше в технически фалит. Към днешна дата успяхме да постигнем такива резултати, че БДЖ отново е жизнеспособна компания, за която вече работим в посока на модернизация. Доста усилия бяха положени в това отношение – различни мерки бяха внедрени в трите дружества и резултатите са налице. Задълженията в момента, които са реален проблем, са 111 млн. лв. Тук са дълговете по Втория облигационен заем - 103 млн. лв. и още 7.8 млн. лв., които дължим на други кредитори, но те са пренебрежимо малко. До края на годината БДЖ окончателно трябва да се освободи от банкови задължения. Разбира се, в съвсем малки размери, нещо би могло да остане. Всички останали задължения са текущи и са напълно нормални за едно дружество.

- Кои са проблемните задължения?

- Тези 103 млн. лв. са проблемните задължения. Ние имаме задължения към персонала, към други доставчици, но това го има във всяка една фирма. Тези, които ни тежат, са с големи лихвени плащания и от тях просто трябва да се освободим. Това ще се случи до края на 2018 г. Банките, които са кредитори по Втория облигационен заем, са FMS Wertmanagment, Dexia Credit Local S.A., KA Finanz AG, “Корпоративна търговска банка” АД и БНП Париба С.А. - клон София.

Получената нотификация от ЕК, която позволява на държавата да даде 224 млн. лв. за завършване на реформите в БДЖ, е още едно доказателство, че сме постигнали голям напредък чрез предприетите мерки за реформиране на дружеството. Това показва, че в края на реформите дружеството наистина е постигнало определени цели, но е необходимо да има воля и от държавата, ако искаме да имаме добре развит железопътен транспорт. Чрез одобрените средства с нотификацията, крайната намеса е на държавата, която с тези пари ще погаси остатъка от задълженията на БДЖ. Очакваме през май месец да платим още 40 млн. лв. и да останат 60 млн. лв., за които трябва да се търси решение.

- До момента каква сума от тези пари е отпусната от правителството?

- До момента са отпуснати 93 млн. лв. С всички тези пари, които ще бъдат дадени, ще се увеличи капиталът на дружеството, след като се случи концесията на Летище София. Тогава капиталовата структура на дружеството ще изглежда по съвсем различен начин.

- Докога трябва да бъдат върнати тези пари?


- Те са отпуснати от правителството като безлихвен заем и трябва да бъдат върнати от концесията на летището към държавния бюджет. След връщането им, със същата сума ще се увеличи капиталът на БДЖ. Дружеството ще ги получи от въпросната концесия, ще ги върне на държавата, а след това правителството ще увеличи капитала на БДЖ с тази сума. Тези пари в момента се използват само за погасяване на задълженията. На държавата е разрешено да се намеси единствено и само за задълженията.

Предполагаме, че до края на 2018 г. ще ги погасим, а до една година концесията на Летище София трябва да се е реализирала и да се случи това, което е чисто техническа операция – увеличение на капитала в размера на отпуснатата държавна помощ.

- Какво ще се случи, след като БДЖ изплати дълговете си?

- Въпросът по-точно е какво се случва паралелно. След като е ясно, че проблемът с дълговете ще бъде решен, за нас следващата стъпка е да осъществим модернизацията на „БДЖ-Пътнически превози“. За да се случи това, е необходимо да се закупят нови мотрисни влакове. Първо, те ще създадат удобства за клиента и ще направят дружеството много по-конкурентоспособно на пазара на транспортните услуги. Това е в съответствие с модернизацията на инфраструктурата. Национална компания "Железопътна инфраструктура" прави големи инвестиции, скоростите по определени трасета вече са 160 км/ч. Паралелно със спасяването на БДЖ и с увеличаването на скоростите, закупуваме нови мотрисни влакове, които ще донесат повече собствен приход, ще увеличат конкурентоспособността и ще бъдат много по-близко до очакванията на клиентите. До Бургас, например, очакваме да се пътува за 3 часа и половина, с 4 спирки, в момента, в който имаме новите влакове.

- Обявихте амбициозна инвестиционна програма – 41 нови електрически мотриси до 2021 г., и още 40 след това. Кога да очакваме те да влязат в експлоатация?

- Процедурата най-вероятно ще стартира до края на месец май. В случай, че има обжалвания, тя ще продължи между 9 и 12 месеца. Ако в началото на следващата година се подпише договорът, две години след това трябва да бъдат доставени новите влакове и да влязат в експлоатация. Това е първият етап от модернизацията на железницата. Трябва да има втори етап, за който обаче трябва да бъде взето решение от следващото правителство, защото също трябва да бъде осигурено финансиране.

В първия етап финансирането е 420 млн. лв. и трябва да дойде по линия на капиталовите трансфери от държавния бюджет. Разчетът е за първите 10 години - по 35 млн. лв. годишно плюс търсене на още резерви от 70 млн. лв. За втория етап трябва да бъдат осигурени 450 млн. лв. Следващото правителство трябва да вземе решение дали ще се осъществи вторият етап и как ще стане финансирането, за да може в крайна сметка българската железница да изглежда по съвършено различен начин.

В случай че се реализират първият и вторият етап на доставка на нови мотрисни влакове и заедно с наличните мотрисни влакове, които имаме в момента, всички влакове ще бъдат съставени само от мотриси – почти на 100% само мотрисни влакове ще се движат на територията на България, т.е. само модерен подвижен състав. След подписване на договора през първите две години, докато мотрисите са в процес на производство, ще можем да направим две авансови вноски. Останалите вноски ще се плащат разсрочено във времето.

- Капиталовият трансфер от държавата за БДЖ е около 35 млн. лв. всяка година. Ще настоявате ли за неговото увеличаване предвид инвестиционните планове?

- Разбира се. Към днешна дата правителството може да задели тези средства. В един следващ мандат може да се увеличи този капиталов трансфер, за да започне и вторият етап на модернизацията и закупуването на още 44 мотрисни влака. Тогава наличието на всички тези влакове ще направи съвсем различен облика на железница.

- Разполага ли в момента БДЖ с достатъчно подвижен състав – както за пътническите, така и за товарните превози – за да обслужва нормално дейността си?

- Подвижният състав, с който разполагаме за извършване на превоз на пътници, не е достатъчен. Виждате, че по време на празници не можем да осигурим достатъчно вагони, за да пътуват всички желаещи. Този въпрос ще бъде решен със закупуването на новите мотрисни влакове, тогава ще има и достатъчно влакове в резерв. Относно извършването на товарни превози – ние ползваме товарни вагони и локомотиви, които са ни напълно достатъчни.

- Към момента колко влака на БДЖ се движат по републиканската релсова мрежа?

- Към момента на територията на България се движат 540 пътнически влака. Тези 41 нови мотриси ще обслужват 171 влака, което е 36% от всички влакове.

- Обмисляте ли някакъв по-голям ремонт на наличния подвижен състав?

- Осигурено е финансирането за модернизацията на 30 локомотива. Има планове 15 вагона да се рециклират, както и да бъдат модернизирани още 50 вагона. Дали ще се случи това, зависи дали ще се осигури финансиране. Това е процес, който ще се осъществява постепенно във времето. В момента, в който бъдат доставени новите мотрисни влакове, чувствително ще намалее и нуждата от такава модернизация на старите вагони и локомотиви.

- Имате ли статистика на пътуванията с БДЖ през 2017 г.?

- Като част от извършените обществени превози отчитаме увеличение на пътуванията с бързи влакове за миналата година. През 2017 г. сме превозили близо 21.2 млн. пътници.

- Излязоха няколко разкрития, че в БДЖ се правят фиктивни ремонти – т.е. плаща се за ремонта, но всъщност такъв не се прави, но парите са дадени. Потвърждавате ли за подобни практики и какво правите за тяхното пресичане?


- Естествено, че няма нищо такова. В момента се извършват проверки от различни компетентни органи. Нека да излязат резултатите от проверките, но аз съм сигурен, че това нещо е измислица, някой подвежда медиите.

- Заговори се за много часове извънреден труд в БДЖ. Какво правите по този въпрос?

- Да, часове извънреден труд има, но начинът, по който се калкулират тези часове извънреден труд специално за БДЖ по колективния трудов договор на дружеството, е малко по-различен от други предприятия. Управителите и в двете дружества взимат мерки и този извънреден труд ще бъде намален при всички положения. Имаме необходимост от назначаване на още машинисти, тъй като имаме сериозна конкуренция от метрото, голяма част от нашите кадри отиват да работят там. Все пак в метрото се направиха доста инвестиции и от гледна точка на привличане на кадри те са доста конкурентоспособни, но смятам, че и с новите влакове всичко ще си дойде на мястото.

- Имате ли проблеми с кадрите по отношение на новите влакове и технологии?


- Със сигурност ще трябва персоналът да премине обучение, тъй като това е модерна техника. Тези, които и в момента знаят как да управляват мотрисни влакове, няма да имат проблем. Но една част от тях ще трябва да минат през някаква форма на обучение. Всяка техника все пак малко или много е различна.

- Какъв е броят на работещите в БДЖ и предвиждате ли оптимизация на персонала?

- Около 9600 служители работят към момента във всички дружества – в „Пътнически превози“, „Товарни превози“ и в "Холдинг БДЖ". Най-малко са в холдинга, тъй като това е управленска структура. Няма да се отварят нови работни места.

- Наскоро обновихте локомотивите с 26 чисто нови седалки за машинисти? Ще продължавате ли да внасяте подобрения по работните места на вашите служители?

- Доставени са 26 седалки за локомотивни машинисти. В собствени депа са изработени други 40 стола за помощник-локомотивни машинисти и предстои изработката на още 80 такива. Тяхната обща стойност е около 60 хил. лв. В момента се изработват в нашите депа още 70 седалки за локомотивни машинисти и ако бъде установена необходимост за монтиране на още седалки, ще бъде преценено дали да се обявява процедура за доставка на нови седалки.

- Какво се случва с онлайн системата за купуване на билети?

- В момента поетапно в гарите се въвежда новата билетоиздаваща система. След като тя бъде въведена и тествана във всички гари, тогава вече ще се пристъпи към внедряването на възможност за закупуване на онлайн билети за всички влакове. За да бъде въведена онлайн продажбата, ще бъдат необходими валидиращи устройства, с които билетите ще се проверяват във влака. „Информационно обслужване” АД, които изработиха системата по наше задание, тества такива устройства в момента и мисля, че до края на седмицата трябва да ни върнат отговор. След това трябва да стартира поръчка за закупуване на такива устройства и бавно и постепенно те ще бъдат въведени, така че всички, които искат да си купят билет, ще могат да си го купят онлайн.

Постепенно ще увеличаваме бройката на влаковете, за които ще може да се закупи онлайн билет, защото поетапно въвеждаме системата по гарите. Първо ще се въведе в 80 гари, след това в 130 и така докато обхване всички. В един момент ще се наложи да се развие и модернизира системата, но ще става все по-голяма бройката на влаковете, за които ще може да се закупува билет онлайн и след това да се валидира във влака. Малко трудно ми е да кажа как ще протекат обществените поръчки, но и тази година ще има такива билети, които ще могат да се валидират във влака.

- Какво представлява системата за предварителна резервация за пътувания по празниците? Преди кои празници ще трябва да закупуваме билети със задължително запазено място?

- Предварителната резервация преди пътувания по празниците означава, че желаещите трябва да закупуват задължително запазено място. Това ще го правим за всички празници, защото има струпване на много желаещи да пътуват, а ние искаме хората да са информирани, че билетите са разпродадени, за да не идват в последния момент, защото не можем да им осигурим комфортно пътуване. Затова, когато хората си купят предварително билет, оттам нататък останалите знаят, че няма места и могат да търсят алтернативни начини за придвижване. Ще има и определен брой правостоящи – 20 за купейните и 10 за безкупейните вагони. Хората, които си купуват билет за правостоящи, ще знаят, че си купуват такъв билет. Това, разбира се, ще отпадне постепенно. Със закупуването на новите влакове и осигуряване на достатъчен резерв по определените трасета, на които има струпвания на пътници по празниците, вече ще може да им бъде осигурено и тяхното транспортно обслужване с влак.

- Какво ще има в новите влакове?

- В новите влакове ще има всички необходими за съвременните влакове удобства за пътниците. Те ще бъдат климатизирани, ще има първа класа, Wi-Fi, ще има резервационна система, която показва заето ли е мястото, откъде ще се качи пътникът и докъде може да бъде ползвано. Ще има продажба на храни и напитки. Твърде вероятно е да има и места за велосипеди.

- Какво се случва с прословутите Сименси, които бяха закупени преди повече от 10 години, чиято поддръжка се оказа нелека задача?

- Имаше проблем с поддръжката, но за тази цел в момента тече процедура и те ще бъдат поддържани и за в бъдеще, за да са част от модерната железница. По-голямата част от тях са в експлоатация. Няма да имаме подобен проблем с новите мотриси, тъй като поддръжката им ще бъде включена в процедурата. Вече за какъв срок ще бъде тя, още го уточняваме. Поддръжката ще се прави тук – изпълнителят ще трябва да организира този процес.

- Публична тайна е, че от дизеловите локомотиви се краде гориво – отново имаше подобни разкрития – как се работи по тези казуси?

- Този проблем понамаля. Вече има поставени GPS-и, намалихме разходните норми, има постоянен контрол, осъществяват се внезапни проверки на местата, където се предполага, че може да се извършват кражби. С тези общи усилия, те са чувствително намалени. В последните години инвестираме единствено и само в погасяване на дълговете на дружеството.

- След края на годината мислите ли да направите някаква кампания и за привличане на повече пътуващи?


- Самото закупуване на новите влакове си е такава кампания, защото те ще предизвикат интереса на хората, за да пътуват комфортно и удобно.

Коментари: 0