Осветлението на столицата става все по-скъпо

Столична община обяви нова поръчка за осветление за 73.6 млн. лв.

Осветлението на столицата става все по-скъпо

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Столична община обяви нова, доста по-скъпа от предишната, обществена поръчка за поддръжка, ремонт и изграждане на общинското осветление на територията на общината за следващите две години на стойност 73.6 млн. лв. без ДДС. Това става ясно от обявена процедура в сайта на София, открита от заместник-кмета на столицата по транспорта – Кристиан Кръстев.

Както и при предишни конкурси, свързани с осветлението, поръчката е разделена на четири обособени позиции спрямо различните зони в града – Североизток (в нея влизат районите Нови Искър, Сердика, Кремиковци, Подуяне и Оборище), Югоизток (в нея влизат районите Слатина, Искър, Младост, Панчарево, Студентски, Изгрев), Югозапад (в нея влизат районите Средец, Лозенец, Овча Купел, Витоша и Триадица) и Северозапад (в нея влизат Банкя, Красна поляна, Красно село, Илинден, Люлин, Връбница, Надежда и Възраждане). Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции до 15 септември. 

Прогнозната сума за поръчката всъщност е доста по-висока в сравнение с предходния договор на общината за поддръжка на осветлението в София. По него администрацията на столичната община плати 32 млн. лв., при това за 4 години – от 2015 до 2019 г. Това означава, че сега общината очаква да плати за една година повече, отколкото при предишната сделка е платила за четири години.

Новата поръчка подлежи на подновяване с две години след изтичане на двете години, за които е сключен договорът.

От новото задание става ясно, че ако конкурсът приключи при заложените в момента стойности, всяка от предпочетените от общината фирми за отделните зони ще вземе по 18.4 млн. лв. за 2 години. Условията на новия конкурс предвиждат, че договорът с избраните фирми може да бъде продължен за още две години, но на половин цена – по 9.2 млн. лв. на зона, т.е. общо 36.8 млн. лв.

Към кандидатите е поставен критерий да са реализирали оборот от не по-малко от 16 млн. лв. за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. От тях половината да са в сферата на техническата експлоатация и поддръжката на улично осветление. Крайният срок за подаване на оферти е 15 септември.

Припомняме, че обществена поръчка за ново осветление в столицата бе открита през 2019 г. Тогава тя бе на по-висока стойност – за 160 млн. лв., но и за срок от пет години. Тя обаче бе прекратена с мотив, че в конкурсните книжа е допусната грешка. Различното между нея и сегашната, освен размера на поръчката е и, че тогава участниците са можели да кандидатстват само за една зона, докато сега могат да поискат всички позиции. В миналогодишния търг участниците трябваше да имат минимален общ оборот за последните три години от 30 млн. лв.

Впоследствие администрацията информира, че възлага на общинското дружество „Софинвест“ да се грижи за отстраняването на текущите повреди по осветлението и за неотложните ремонти срещу абонамент в размер на 335 хил. месечно. Договорът трябваше да остане в сила до приключването на обявената вчера обществена поръчка.

Коментари: 0