От днес токът има пазарна цена

Стартира \"Българската независима енергийна борса\"

От днес токът има пазарна цена
476 ~ 2 мин. четене

От днес стартира "Българската независима енергийна борса" (БНЕБ), след около месец тестов период. За първи път у нас електроенергията ще се търгува открито, а не както досега чрез двустранни договори. Ток ще могат да продават държавните ТЕЦ "Марица-изток 2", АЕЦ "Козлодуй" и Националната електрическа компания (НЕК). 

Първата реална тръжна сесия на пазара ден напред е днес, а денят на физическата доставка на търгуваната електрическа енергия ще е 20.01.2016 г. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия с най-голямата топлоелектрическа централа в България - "ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

От днес производители и търговци ще обявяват електроенергията по време на борсовите сесии, тя ще се доставя на другия ден към потребители или други търговци. Цената ще се формира на база търсене и предлагане. Първите резултати от работата на борсата ще бъдат налични в 14.30 часа, пише Дневник.

Стартирането на пазара ден напред в реална работа е следващата сериозна крачка в процеса по преминаване към пълна либерализацията на електроенергийния пазар в България. Началото на борсата е важна стъпка към формирането на прозрачна цена. В бъдеще на борсата може да се търгува цялата произвеждана в България електроенергия, така че токът на битовите потребители, който им е доставян от снабдителите, също ще получи пазарна цена, вместо да бъде определяна от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За да бъдат допуснати до участие в първата реална борсова сесия днес, търговските участници трябва да са изпълнили следните изисквания до 14.01.2016 г.:

1. Да са заплатили първоначална такса за участие;

2. Да са заплатили годишна такса за участие на борсовия пазар (за участници регистрирани по Тарифа I);

3. Да са предоставили първоначалните обезпечения, в съответствие с Приложение 2 от предоставения и подписан Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия *.

Стойността на електроенергията е само един от компонентите във формирането на крайната цена за потребители - цената за доставка и разпределение ще продължи да се регулира от КЕВР.

Министерството на енергетиката заедно със Световната банка подготвя критерии, по които ще се определят енергийно бедните българи, те трябва да са готови до април и ще се прилагат за най-уязвимите потребители. Стъпката е необходима преди да се либерализира пазара на ток за домакинствата. 

Подкрепи Economic.bg