34% от европейците използват интернет в роуминг, колкото и у дома

Според Мария Габриел обажданията и използването на интернет значително са се увеличили спрямо юни 2017 г.

34% от европейците използват интернет в роуминг, колкото и у дома

Снимка: ЕК

Ползите от премахването на таксите за роуминг в ЕС са налице. Хубаво е, че Европа вече присъства реално за хората, които използват свободно своите мобилни телефони при пътувания в чужбина. Това заяви еврокомисарят по цифрова политика и общество Мария Габриел по повод публикуван днес доклад от Европейската комисия за резултатите от премахването на таксите за роуминг в ЕС. 

34 % от пътуващите спокойно ползват интернет в роуминг толкова, колкото у дома, спрямо едва 15 % преди юни 2017 г., показва неотдавнашно проучване на Евробарометър. За сметка на това делът на хората, които никога не използват услуги за мобилни данни в чужбина, е намалял на 19 % спрямо 42 % преди отмяната на таксите за роуминг. Едновременно с това се запазва високото ниво на информираност сред потребителите - 62 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати в ЕС/ЕИО, а 69 % смятат, че те или техни познати се възползват или ще се възползват от това.

Благодаря на операторите, които успяват да превърнат нарасналите нужди от гласови повиквания и пренос на мобилни данни в нови възможности, допълни Габриел.

Освен това премахването на таксите за роуминг спомогна за по-широкото навлизане на мобилните широколентови услуги и за постигане на по-добро 4G покритие. Покритието с 4G мрежи на равнище ЕС достигна 90,8 % в края на 2017 г. (спрямо 85,6 % в края на 2016 г.). Мобилните оператори като цяло спазват новите правила вследствие на стриктното наблюдение от страна на националните регулаторни органи и Комисията. 

Според данните обажданията и използването на интернет значително са се увеличили през първата година и половина, а европейците максимално са се възползвали от новите цифрови права при пътуванията си в ЕС и Европейското икономическо пространство. 

Използването на услуги за мобилни данни е нараснало средно около пет пъти в сравнение с равнищата преди юни 2017 г. Броят на изходящите обаждания при пътуващите се е увеличил приблизително два пъти в сравнение с предходния период. 

„Преди година и половина бяха премахнати таксите за роуминг при пътуване в ЕС. Гарантирани бяха и други цифрови права, като прекратяването на необоснованото блокиране на географски принцип и преносимостта на съдържание. Всичко това показва нагледно какви предимства носи ЕС за гражданите си в тяхното ежедневие. Необходимо е също така да продължим да изясняваме на европейците техните цифрови права, така че те да се възползват в пълна степен от новите възможности", заяви Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар.
Коментари: 0