Отказаха регистрация на ДОСТ – партията на Местан

Съдът смята, че партията е етническа и е с турско име

Отказаха регистрация на ДОСТ – партията на Местан

Софийски градски съд отказа регистрация на ДОСТ – партията на Лютви Местан. Причините са, че тя притежава турско име и съдът я определя като етническа, защото членовете й са етнически турци.

Лидерът на партията Лютви Местан заяви, че още в понеделник ще решението ще бъде обжалвано пред ВКС.

В официално изявление от партията посочват, че решението на СГС е лоша новина не за Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ), а за България, за демократичния и евро-атлантически образ на страната.

Още в понеделник ще обжалваме това решение пред ВКС. Партия ДОСТ е учредена в пълно съответствие не само с Конституцията на РБългария, но и със Закона за политическите партии. Имаме силно очакване ВКС да вземе предвид този факт, който дефинитивно се съдържа и в заключението на българската прокуратура. Припомняме, че на откритото заседание, проведено на 27.06.2016 г., прокурорът заяви, че учредителните актове на ДОСТ са в пълно съответствие и с Конституцията, и със Закона за политическите партии, и на това основание призова съда да регистрира партията“, пишат от ДОСТ.

Припомняме също така, че ние поискахме отзоваването на съдията от СГС, определен да гледа фирменото дело за регистрацията на ДОСТ, именно защото с разпорежданията си за тълкуване на определени думи и изрази с пределно ясно значение тя породи у нас основателни съмнения в своята обективност и безпристрастност. Мотивите, с които отказва регистрация на партия ДОСТ, вече превръщат тези съмнения в убеденост, че съдията е пристрастна и необективна. Към вече известните мотиви от разпорежданията й тя е добавила нови два абсолютно несъстоятелни мотива.

Първият – абревиатурата на партията ДОСТ е била турска дума и за да докаже тази теза, се позовава на „Български тълковен речник“. Апропо, точно с това свое действие тя отрича собствената си теза, защото се позовава не на турския тълковен речник, а на българския тълковен речник. В лексикалната система на българския книжовен език има много думи от чужд произход, като демокрация, парламент, институция, политика, министър и прочие. И ДОСТ е една от тях, при това в нашия случай е абревиатура, която не е лексема в класическото разбиране като останалите. Нека все пак да обърнем внимание, че името на партията ни е Демократи за отговорност, свобода и толерантност. Така или иначе фактът, че думата е налична в „Български тълковен речник“, доказва, че тя е част от лексикалната система именно на българския книжовен език. По логиката на съдията обаче следва да заключим, че ако една партия избере да се нарече демокрация, би трябвало да не получи регистрация, както и всички други партии, в чието наименование се съдържа чуждата дума демокрация, да бъдат забранени. Така например наименованието – абревиатура на управляващата партия ГЕРБ не е българска дума. Думата 'герб' в българския език идва от немската дума 'erbe' (наследство). Това двоен стандарт ли е при регистрацията на политически партии в България?!

Вторият мотив е още по-несъстоятелен. Повечето членове на ДОСТ са били етнически турци и затова партията е била етническа. Няма да коментираме оспоримостта на тезата за съответствие между име и етническа принадлежност. Подчертаваме обаче, че не членският състав, а политическите цели определят дадена партия като етническа или неетническа. Като цели ДОСТ несъмнено е национална либерална партия. По логиката на съдията обаче и другите български партии би следвало да бъдат определени като етнически, респективно забранени, защото в тях преобладаващата им членска маса така или иначе е от един етнос. Това дискриминация на етноси ли е?!... Освен това субект на конституционното право на сдружаване е гражданинът, без значение на етническата му и на религиозната му принадлежност“, пише в изявлението.

Що се отнася до другите мотиви, свързани с тезата ни, че председателят на партия ДОСТ не може еднолично да подменя волята на учредителната конференция и да представи променен Устав, припомняме, че не ни е известно председателят на която и да е партия да може да променя еднолично Устава. Това е правомощие на съответния висш ръководен орган – Конференция, Общо събрание, Конгрес и прочие. Това уставно ограничение не дискредитира статута на представляващ партията на който и да е председател. По отношение на другите мотиви, свързани с тълкуването на думи от уставните цели на партия ДОСТ, прави впечатление избирателното позоваване на съдията на „Български тълковен речник“, защото, ако съдията беше принципно последователна в този си подход, тя не би поставила въпроса за установявам и утвърждавам. Точно този „Български тълковен речник“ установява и утвърждава едновременно пряката семантична връзка между двете лексеми“, допълва се в комюникето.

Коментари: 0