Отпадат задължителните графици за отпуск

Срокът за използване на отпуската е до края на юни през следващата календарна година

Отпадат задължителните графици за отпуск
244 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск отпада. Работодателите ще бъдат задължени в началото на всяка календарна година - до 31 януари, да уведомяват работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват през същата година, включително отложен или неползван от предходни години, съобщиха от правителствената пресслужба.

Работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. За да се гарантира реализирането на правото на платен годишен отпуск, се създава задължение за работодателя да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено.

Когато работникът или служителят не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага, работодателят може писмено да го покани да използва отпуска си. В случай, че той не пожелае да я ползва, работодателят има право да му предостави отпуска и без негово съгласие. 

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година най-късно до края на м. юни. 

В случай че работодателят не е разрешил ползването на отпуска в този срок, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползване на платения годишен отпуск в рамките на давностния срок, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.
Подкрепи Economic.bg