Папурът за топлоизолация: Новите възможности пред България

Цялостната концепция TYPHABOARD е атрактивна за България поради много причини, смятат експерти

Папурът за топлоизолация: Новите възможности пред България
2513 ~ 2 мин. четене

Производството на папур като суровина за производство на иновативния строителен материал TYPHABOARD би тонесло множество ползи за българската икономика. Това стана ясно по време на специален семинар, на който експерти обсъдиха резултатите от 2-годишен международен научен проект, финансиран от Германската федерална фондация за опазване на околната среда (DBU), свързан с потенциала за добив на папур в България, който да се използва в производството на топлоизолация.

Цялостната концепция TYPHABOARD е атрактивна за България поради няколко основни фактора. Според арх. Георги Георгиев от „Фраунхофер“ - най-голямото научно-изследователско сдружение за приложни изследвания в Европа, на първо място ползите са, че производството протича в малки и средни предприятия. „Второ, изисква се сравнително високо количество ръчен труд, което обуславя повишена трудова заетост в потенциалните региони за разгръщане на идеята – поречието на Дунав, Черно море и Марица“, казва той. На трето място по важност Георгиев слага положителните ефекти за околната среда, които носи култивирането на суровината. „Цялостната концепция води до значително намаляване на въглеродните емисии при сградите, в които се използва иновативната топлоизолация TYPHABOARD“, казва Георгиев.

Не на последно място е и очакваният положителен икономически ефект – култивирането на суровината в зони с висока безработица и ниски доходи.

TYPHABOARD е създаден от немския институт „Фраунхофер“, който в партньорство с Висшето строително училище „Любен Каравелов“ (ВСУ) и строителната компания „Сиенит Холдинг“, изградила „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), извърши проучване за прилагането на материала у нас и култивирането на суровината за него. „Както знаете Община Бургас и Община Хасково наскоро се присъединиха към ТИЗ и се обмисля отглеждането на папур да бъде на тяхна територия“, коментира инж. Пламен Панчев, съосновател на най-мащабната българска индустриална зона. Според него Северна България също има огромен потенциал по река Дунав, като предпочитана зона за култивиране на суровината.

Резултатите от научния проект „Изучаване на приложимостта на ново разработения, иновативен и устойчив строителен материал TYPHABOARD (Тайфаборд) като топлоизолация при многофамилни жилищни сгради с домсъвети в България" бе представен от арх. Георгиев заедно с проф. Мартин Круз и с партниращия екип от Висшето строително училище „Любен Каравелов“- София (ВСУ) с ръководители проф. д-р арх. Николай Тулешков и проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев. В семинара взеха участие Клаудия Домел от финансиращата проекта фондация и Никола Стоянов, заместник-директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Председателят на Съюза на архитектите в България арх. Георги Бакалов също акцентира върху големия потенциал на технологията и свързаните с нея дейности у нас.

Подкрепи Economic.bg