Параходство БМФ - вековна традиция и опит

То е най-голямото българско предприятие-корабособственик с над едновековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия

Параходство БМФ - вековна традиция и опит
2147 ~ 2 мин. четене

Параходство БМФ е най-голямото българско предприятие-корабособственик с над едновековна традиция и опит в корабоплавателната индустрия. Понастоящем, като частна компания със 125-годишно наследство, възприемаща принципите на ключов играч на пазара, компанията има дори по-силни позиции на международния пазар.


Политиката на компанията е насочена към постоянното обновление на флотилията, намаляването на средната възраст на корабите, затвърждаването на връзките с водещите компании - чартьори, активното проучване на пазара на товарните превози, намирането и попълването на свободни пазарни ниши, непрекъснато подобряване на квалификацията на персонала, поддръжка на техническото състояние на корабите във връзка с международните изисквания за клас, флаг и опазване на околната среда. По този начин Параходство БМФ се стреми към постигането на лидерската позиция не само в Европа, но и в света.


Дейности

- Чартъринг

- Корабно опериране

- Корабно агентиране

- Буксирни услуги

- Обучение и квалификация на морски специалисти

История


1889 - 1892 г. Група предприемачи от Варна подемат кампания за създаване на българско параходно дружество на Черно море. На общо събрание е приет уставът на бъдещото Параходство, който е утвърден и от Министерския съвет.

14 декември 1892 г. Народното събрание на Княжество България приема Закон за съставяне на Българско търговско параходно дружество (БТПД) по Черно море със седалище град Варна.

15 август 1893 г. На първото общо събрание на акционерите в БТПД е взето решение за закупуване на първите два парахода на дружеството, които влизат в експлоатация през 1894 г.


1894 - 1939 г. Развитието на дейността на БТПД оказва положително въздействие върху постоянното разширяване на външната търговия на страната.

1941 - 1944 г. По време на Втората световна война всички кораби на БТПД са потопени в хода на бойните действия.

1941 г. Създадена е държавна компания за крайбрежно плаване с името “Български морски флот”.

1947 г. БТПД и държавната компания за крайбрежно плаване се обединяват под името Параходство “Български морски флот” (БМФ).

1947 - 1989 г. БМФ е национален морски превозвач, който осъществява над 80 % от износа на страната. Тонажът на корабите надхвърля 1 500 000 тона.


1997 г. ПБМФ е една от водещите компании, въвела международния стандарт ISM.

2003 г. Компанията е сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001-2000 “Системи за управление на качеството. Изисквания.”

14 август 2008 г. Приватизация на Параходството. Консорциумът “KG Maritime” АД получава контролния пакет на “Параходство Български морски флот”.

 

2009 г. БМФ стартира програма за обновление на флота си, притежаващ общ тонаж на средна възраст 28 години.

2010 г. ПБМФ е сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001-2008 “Системи за управление на качеството. Изисквания.” от Germanishe Loyd.

Февруари 2015 г. Компанията  е сертифицирана и по стандарт ISO 14001-2004 “Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане.” от RINA.

31 декември 2016 г. Параходство БМФ обновява корабния си плавателен парк с 9 бълкера, с което средната възраст на 30-те кораба за насипни товари става 9 години.

Подкрепи Economic.bg