Пътуванията на българи в чужбина с 9,8% ръст през февруари

С толкова нарастват и чужденците, посетили страната ни

Пътуванията на българи в чужбина с 9,8% ръст през февруари
224 ~ 2 мин. четене

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2016 г. са 281.4 хил., или с 9.8% над регистрираните през февруари 2015 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния - със 76.1%, Сърбия - със 72.6%, бившата югославска република Македония - с 68.9%, Австрия - с 64.0%, Италия - с 26.1%, Испания - с 18.3%, Германия - с 5.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Гърция - с 25.7%, Нидерландия - с 6.4%, Чешката република - с 6.2%, Турция - с 1.5%, и други, сочат данните на НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 52.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 25.4%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.4%. 

В сравнение с февруари 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 19.3%, с цел почивка и екскурзия - с 13.7%, и с други цели - с 4.3%. През февруари 2016 г. с други цели са били 67.3% от пътуванията към Турция и 66.4% - към Румъния. Пътуванията със служебна цел към Чешката република са 69.2%, а тези към бившата югославска република Македония с цел почивка и екскурзия са 45.9% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През февруари 2016 г. посещенията на чужденци в България са 361.9 хил., или с 9.7% над нивото от февруари 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията пo всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 20.8%, със служебна цел - с 4.2%, и с други цели - с 1.3%.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 39.7%, или с 4.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция - с 33.8%, Франция - с 9.8%, Германия - с 1.4%, Австрия - с 1.2%, и други. 

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 34.9%, Чешката република - с 18.9%, Италия - с 8.5%, Белгия - с 4.2%, Румъния - с 2.2%, и други. Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 - с 22.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония - с 40.5%. През февруари 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 44.5%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 37.4%, и със служебна цел - 18.1%. 

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 96.7% от всички посещения на граждани от Израел и 85.9% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 56.5% от всички посещения на граждани от Австрия и 48.8% - от Германия, а с други цели са 68.5% от посещенията на граждани от Гърция и 67.0% - от Румъния.

Подкрепи Economic.bg