Плащат двойно на ВУЗ-овете за математици и програмисти

Енергетика, транспорт и изкуства също стават приоритетни специалности

Плащат двойно на ВУЗ-овете за математици и програмисти
3800 ~ 3 мин. четене

Сериозен стимул очаква университетите, които наесен успеят да привлекат повече студенти по 3 важни за икономиката професионални направления с дефицит на кадри – математика, информатика и компютърни науки и комуникационна и компютърна техника. Държавата ще дава на висшите училища по 2000 лв. за всеки студент от тези направления, приет над миналогодишния брой на първокурсниците в съответното направление. Това предвижда проектопостановление на просветното министерство, публикувано за обществено обсъждане.

Бонусът от 2000 лв. ще се дава за капиталови разходи и ще е отделно от субсидията (1663 лв.), която получават висшите училища за издръжка на студент в тези 3 направления. Така парите за допълнителните бройки ще бъдат над двойно повече. Целта е сумата да се използва за оборудване на компютърни кабинети, закупуване на модерна апаратура и др., с които да се привлекат повече младежи. Финансовият бонус за тях върви и с други поощрения. Приоритетните направления ще могат да запълнят максималния си капацитет, в останалите приемът ще бъде ограничен.

Това не гарантира повече студенти, но е стимул за университетите да се опитат да повишат интереса. Капацитетът при математиката и информатиката от години стои незапълнен. Софийският университет в момента обучава 176 студенти по математика (от 1-ви до 4-ти курс) при общ капацитет за 4 години 1200 души. Ако през 2016/2017 г. той успее да привлече повече от тазгодишния прием, който е 83 кандидат-математици, за всеки студент отгоре ще получава по 2000 лв. към обичайната издръжка. При приети 250 студенти СУ би получил 334 хил. лв. допълнителни приходи само по направление „математика“. Това е около половината от капиталовите разходи за всички направления, отпуснати за учебната 2015/2016 г.

Все още не са представени подробни разчети за ефекта от предлаганите промени, като от малкото налични данни личи, че очакванията за тази година са скромни. Прогнозите са, че приемът по математика, информатика и комуникационна и компютърна техника ще се увеличи с около 300 бройки за всички университети. За обезпечаването му ще са нужни 600 хил. лв., които ще се осигурят от бюджета на министерството за 2016 г.

Приемът извън приоритетните направления ще се определя на базата на 3 показателя – оценката от програмната акредитация на вуза, оценката за научната му дейност, която включва цитируемостта в международните бази данни и броя на докторските програми, и оценката за реализацията на студентите, вземаща под внимание приложението на придобитото висше образование и безработицата сред завършилите. Формулата позволява на всеки университет да пресметне в кои специалности студентите му ще бъдат орязани и в кои приемът ще бъде увеличен, пише в. „Сега“.

В СУ например почти няма да има намаление на студенти, с изключение на 1-2 професионални направления с ниска реализация. За сметка на това пък ще има увеличение при право (от 367 на 495 души), икономика (от 49 на 56 души) и др. За УНСС се очертава орязване на студентите дори в 2 от най-популярните му направления – икономика (намалението е от 442 на 375 студенти) и администрация и управление (от 680 на 578 студенти). Там обаче може да има леко увеличение на бройките за право – от 269 на 282. Свиване очаква и друг голям университет – ТУ-София, отново при приема в администрация и управление.

„Корекциите в приема не са на ниво университети, а спрямо отделни професионални направления“, коментира зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков. По думите му екипът на МОН тепърва ще прави разчети за всяко висше училище – в кои професионални направления колко студенти повече или по-малко да се очакват. Предстоят и разговори с ректорите, за да може всеки да набележи стратегия в кое направление да се съсредоточи. Това трябва да се случи до 10 април, когато университетите следва да са готови със заявките си за приема.

Проектопостановлението определя и списък на 31 приоритетни професионални направления, при които коефициентът за издръжка на един студент ще бъде увеличен в различна степен. Освен съобщените до момента педагогика, физически, химически, биологически и инженерни науки, математика, информационни и компютърни технологии, електротехника и животновъдство сред приоритетните направления попадат още енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, материали и материалознание, архитектура, металургия, проучване и добив на полезни изкопаеми, биотехнологии, както и различните изкуства – изобразително, музикално и танцово и театрално и филмово изкуство.

Не е ясно с колко точно ще бъде завишена издръжката и дали това ще засегне общия норматив за издръжка на един студент в дадено професионално направление, или само даваните бонуси за качество на най-добрите в обучението.

Подкрепи Economic.bg