По какви критерии ще се дава добавката към пенсиите

В проекта на правителството липсва въпросът за имотното състояние на пенсионерите

По какви критерии ще се дава добавката към пенсиите

Снимка: Economic.bg/Архив

3143 ~ 3 мин. четене
Антония Симова Автор: Антония Симова

С внесения проект за актуализация на бюджета служебният кабинет е разписал критериите, по които предлага да се дават добавките към по-ниските пенсии, така че те да достигнат линията на бедност, която за 2021 г. е 369 лв. Размерът на добавките се изчислява като разлика между пенсията и линията на бедност. Така за хората с минимална пенсия, това означава добавка от 29 лв., тъй като от октомври със същия законопроект се предлага 340 лв. минимална пенсия.

Предвижда се добавката да се изплаща за периода 1 октомври – 31 декември, когато в сила влязат и предложените средно с 12.5% по-високи пенсии.

Добавката към пенсиите ще се изплаща на пенсионери на възраст над 65 години, които не работят и за които размерът на получаваната от тях пенсия или сборът от пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях, отпусната/отпуснати при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, е до линията на бедност - 369 лв. В това число не влизат добавката от 50 лв. към пенсиите, изплащана през последната година, както и годишната финансова подкрепа от 120 лв. за пенсионерите, които взимат между 300.01 лв. и 369 лв.

Тези добавки към пенсиите до линията на бедност не се считат за доход при определяне на други видове помощи като тези за отопление и така не блокират достъпа до тях.

Заложено е и допълнително условие реализираният брутен доход в семейството да не надхвърля кратния размер на линията на бедност 369 лв. в зависимост от броя на членовете му. В случай, че доходите са формирани и от друг източник на доход, получен в съответния месец, като рента, и др., се прилагат и удостоверителни документи за доход и от тях. Помощта ще се изплаща на пенсионера в семейството, който отговаря на условията.

В текста никъде не става въпрос за имотното състояние на пенсионерите, които кандидатстват за помощите до 369 лв., въпреки че социалният министър Гълъб Донев бе обявил преди време, че този фактор също ще се взима под внимание при финансовото състояние на възрастните хора – „пенсионерите, които живеят сами в големи тристайни жилища и дават имоти под наем, вероятно няма да получат добавката за бедност“, бе заявил той в ефира на Nova миналата седмица.

За разлика от отпусканите досега коледни и великденски добавки, за отпускането на тази ще трябва да се подаде заявление след 1 октомври пред Агенцията за социално подпомагане, която ще извърши проверка на подадените данни. За добавката може да се кандидатства до 31 декември. Финансовата подкрепа се изплаща в месеца, следващ месеца на подаване на декларацията. Изплащането на подкрепата може да бъде касово чрез лицензиран пощенски оператор или по сметка в банка.

При настъпване на промяна в обстоятелствата, въз основа на които е отпусната месечна финансова подкрепа, лицето е длъжно в 7-дневен срок да уведоми писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички настъпили промени.

Перспективата този проект за актуализация на държавния бюджет да бъде приет от депутатите не е голям, тъй като най-голямата политическа сила - „Има такъв народ“ вече посочи, че предпочита да увеличи пенсиите от 1 януари с приемането на Бюджет 2022. От друга страна БСП и ИБГНИ искат пенсиите да се преизчислят на базата на средно осигурителния доход от 2018 г., а добавката от 120 лв. за хранителни продукти да се отнася и за възрастните хора с пенсия до 300 лв.

Подкрепи Economic.bg