По-малко директен контакт с администрацията означава по-малко корупция

Това каза председателят на Агенция „Електронно управление\" Атанас Темелков

По-малко директен контакт с администрацията означава по-малко корупция

Снимка: Pixabay

„Мудна“ и „тромава“ са дългогодишни етикети на администрацията в България. А непрозрачната, непредсказуема и безотчетна среда поражда условия за разгръщане на корупционни практики. Този проблем не може да се реши с магическа пръчка и за ден, а с последователни усилия за намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса и с ограничаване на директния човешки контакт с администрациите чрез средствата на електронното управление. 

Това каза  председателят на Държавната агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) Атанас Темелков по време на международния форум „Европейски практики и възможности за противодействие на корупцията“. 

Темелков бе категоричен, че възможностите за директен контакт между администрацията и гражданите е сред основните предпоставки за корупция. Други такива са неизчистените процеси и процедури, липсата на прозрачност и проследимост на дейността на администрацията. 

По негови думи и в момента гражданите могат да спестят значителна част от взаимодействието си с институциите, без да е необходимо да ги посещават на място. От тези възможности обаче се възползват едва около 5-6% от потребителите. 

До момента са премахнати и някои удостоверителни услуги, които администрациите не изискват от гражданите и от бизнеса. Предизвикателство е обаче да се продължи промяната на вътрешните процеси в самите администрации, които често блокират процесите по отпадане на удостоверителните услуги, посочи Атанас Темелков.

Промяна на модела на финансиране на електронното управление, концепция за управление на жизнения цикъл на информационните ресурси на администрацията, както и промяна на над 250 нормативни документа, които все още изискват мокър печат и подпис върху хартиен носител, са сред приоритетите в работата на ДАЕУ. Ще бъдат променени също координацията и контролните механизми в областта на електронното управление, като се предвижда въвеждане на институцията на Главен информационен мениджър на е-управлението.  

Всеки гражданин ще може да проверява данните, съхранявани за него в държавни регистри и да контролира тяхната актуалност. ДАЕУ вече разполага и с решение за защита на личните данни, а от началото на юни т.г. за гражданите е достъпна публична електронна административна услуга, която им позволява да достъпват по електронен път здравното си досие, допълни Атанас Темелков.

Държавната агенция за е-управление разработи и предстои въвеждането на основен работен процес на електронните услуги за гражданите и за бизнеса. Това означава, че процесите, които стоят зад всяка електронна административна услуга, ще бъдат еднотипни за всяка администрация, като всички системи в администрацията ще бъдат осигурявани от едни и същи централизирани модули за услуги от т.нар. 4 ниво (включват електронно заплащане и получаване на услугата). 

До ноември 2018 г. всички администрации ще обменят документи помежду си изцяло по електронен път. До момента от 560 административни структури над 320 вече имат такава възможност, обяви още председателят на ДАЕУ.
Коментари: 0