Попълването на бройките в армията е новият държавен приоритет

Авиацията вече не е основна тема, а се говори „хармонично развитие на всички елементи от системата за национална сигурност“

Попълването на бройките в армията е новият държавен приоритет
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Удовлетворен съм от факта, че всички се обединихме около издигането като основен приоритет личният състав в сектор "Сигурност", необходимите мерки за доокомплектоване, кадрово и професионално развитие. Това каза президентът Румен Радев след заседанието н Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), предаде „Фокус“. В изказванията на участниците в срещата авиацията не бе спомената като приоритет, какъвто беше в предишния мандат на правителството.

Освен попълването на незаетите щатни бройки в армията, правителството, парламентарно представените политическите партии и президентът са се разбрали за „хармонично развитие на всички елементи от системата за национална сигурност“. Ще бъде направен анализ и ще бъдат дадени предложения за интегрирано развитие на сектор „Сигурност“ и разпределение на ресурсите по отделните държавни органи и структури за следващите 5 години.

“Този анализ трябва да бъде извършен до 20 юни тази година. От изключителна важност е да сложим всички ресурси на масата, да преценим дефицита от способности и да направим ефективно разпределение на ресурсите по отделните елементи от системата за национална сигурност“, каза Радев.

Според президента трябва да бъде направен и анализ на необходимостта от участието на българската индустрия в развитието на сектор „Сигурност“. „Нашата индустрия в никакъв случай не трябва да остава изолирана от тези разходи, които ще се извършват за отбрана“, коментира още държавният глава.

Сред приоритетите, за които са се споразумели участниците в КСНС, е актуализация и усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща устройството и функционирането на системата за национална сигурност и включената в нея национални органи и структури.

До края на 2017 г. ще бъде актуализирана и Стратегията за национална сигурност, която според президента, вече не съответства на съвременната среда за сигурност, а тя е основополагащият документ, върху който се градят способностите на сектора.

Също така ще бъде изработен „Национален план“ за достигане на 2% от БВП за целите на отбраната до 2024 г.
Коментари: 0