Правителството одобри едногодишната застраховка на АЕЦ „Козлодуй“

Според Виенската конвенция България не може да реализира проект за изграждане и експлоатация на АЕЦ, без да поема финансов ангажимент

Правителството одобри едногодишната застраховка на АЕЦ „Козлодуй“
832 ~ 1 мин. четене

АЕЦ „Козлодуй“ ще сключи договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“ за срок от една година. Това реши Министерски съвет днес. Срокът на досегашния договор изтича на 31 юли 2018 г.

Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“.

От 2002 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД сключва ежегодно договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността на централата за ядрена вреда. Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност“ за АЕЦ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда“ от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Според Закона за безопасно използване на ядрената енергия експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария. България обаче е страна, подписала Виенската конвенция, в която е определено друго. Според международния договор България не може да реализира проект за изграждане и експлоатация на АЕЦ, без да поема финансов ангажимент, с който да гарантира ядрената безопасност на държавата. Документът е валиден дори атомната централа да е изцяло частна.

АЕЦ „Козлодуй“ е дружество, експлоатиращо ядрената инсталация, която включва ядрените реактори и другите съоръжения, разположени на площадката на централата, с изключение на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци, предоставени за стопанисване и управление на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“.

Подкрепи Economic.bg