Съставите на ТЕЛК вече ще се сформират по-лесно

Вече няма да се налага явяване за клиничен преглед, ако медицинската документация е достатъчна

Съставите на ТЕЛК вече ще се сформират по-лесно

Снимка: Pixabay

768 ~ 1 мин. четене
Сформирането на съставите на трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК) вече ще е по-лесно. Причината са промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Лекарите от ТЕЛК вече ще могат да извършват и други дейности освен медицинската експертиза. Това става чрез премахване на изискването въпросните медици да работят в ТЕЛК задължително на трудов договор и на пълен работен ден.

Очаква се също така с направените промени да се намали административната тежест върху освидетелстваните от ТЕЛК лица. Това ще стане чрез въвеждане на организационни промени в работата на ТЕЛК и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

На първо място сроковете за издаване на ТЕЛК-ово решение ще са по-кратки. Освен това на хората няма да им се налага да се явяват пред ТЕЛК и НЕЛК за клиничен преглед, когато медицинската документация е напълно достатъчна за обективна оценка на здравословното състояние.

Правителството одобри промени и в Наредбата за медицинската експертиза, с което се цели осъвременяване и обективизиране на експертизата. Предлага се и опростяване на модела на оценяване като се премахва математическата формула на изчисление при множество увреждания.

Очаква се с промените в Наредбата да се елиминира субективизмът при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност (ТНР) на лицата с увреждания. Това ще се постигне с въвеждането на точни и медицински обосновани критерии при определяне на инвалидизиращите увреждания в съответствие със съвременните медицински достижения.

Всичко това ще допринесе за по-обективна проследимост на работата на органите на медицинската експертиза и за по-лесен контрол върху целия процес на медицинската експертиза.
Подкрепи Economic.bg