Правителството одобри сливането на агенциите за приватизация и инвестициите

Новата агенция ще разработва годишни обобщени аналитични доклади за дейността на публичните предприятия

Правителството одобри сливането на агенциите за приватизация и инвестициите
720 ~ 1 мин. четене
Министерският съвет одобри днес проекта на Закон за публичните предприятия, който предвижда сливането на Агенция за приватизация и Агенцията за инвестиции. Те ще бъдат обединени в нова структура, наречена Агенция за публичните предприятия и инвестиции, която ще е на пряко подчинение на Министерския съвет.

Новата агенция ще разработва годишни обобщени аналитични доклади за дейността на публичните предприятия, включващи отчитане на финансовото представяне на дружествата. Предвидено е създаване на професионални и независими органи на управление на публичните предприятия с ясни правомощия, на основата на прозрачна, справедлива процедура за номиниране на кандидати, основана на качествата им.

Законопроектът е част от задълженията на България в опита ѝ да се присъедини към Валутно-обменния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз. За тази цел трябва да приведем националното си законодателство в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия.
Коментари: 0