Увеличават се фирмите, които не могат да погасят задълженията си

Според Милена Виденова от тази година и български банки започват да чистят портфейлите си

Милена Виденова, член на Управителния съвет на АКАБГ:

Увеличават се фирмите, които не могат да погасят задълженията си
Автор: Цветан Петров
Въпреки че вчера Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) обяви, че финансовият обем на възложените към колекторски компании случаи е намалял наполовина през първата половина на година, предстои ръст на лошите кредити, които банките ще продадат на колекторите. Прогнозата за Economic.bg направи Милена Виденова, управител на Coface България и член на Управителния съвет на АКАБГ.

„Има информация за влошаване на събираемостта на дългове, броят на фирмите, които не си погасяват кредитите, се увеличава. При сегашната структура на несъстоятелност обаче това влошаване ще проличи по-късно във времето“, каза Виденова и обясни, че несъстоятелността е просто бавно променящ се индикатор, като средното ѝ равнище може да варира със закъснение между 1 и 6 години.

По думите ѝ тенденцията показва, че предстоят много сделки за изкупуване на лоши дългове както към банките, така и между фирмите, като увеличението в обема новопродадени обеми задлъжнялост към колекторски агенции ще си проличи при сравнението на данните за тази година спрямо тези за миналата. Причината да си проличат късно тези споразумения е тяхната голяма комплексност, особено в корпоративния сектор, където минава дълго време до финализирането на дадена сделка.

Виденова коментира, че покрай предстоящите стрес тестове на банките заради влизането на България в Банковия съюз на ЕС и впоследствие в ERM ІІ, големите чужди банки в страната първи са започнали да продават лошите кредити от своите портфейли.

„Тази година вече има и по-малки български банки, които пласират лоши дългове. Има развитие на пазара със задлъжнялостите, но сега се търгуват едни доста стари портфейли на възраст от 3 до 5 години – те не са толкова важен индикатор, тъй като въпросът е дали на пазара ще се появяват по-нови пакети лоши кредити“, обясни Милена Виденова.

На въпрос защо банките предлагат стари задължения, вероятността за които да бъдат събрани е по-малка, на колекторските агенции тя отговори, че след банкрута на американската банка „Лиман Брадърс“ преди 10 години много международни банки са учредили дружества за управление на активите им. В момента тези дружества отчитат, че цената на по-новите дългове като вид актив в портфейла на банката е добра, те не бързат да ги продават.
Коментари: 0