Преференциален кредит подпомага земеделци за плащания от ДФЗ

Те могат да теглят до 350 000 лв.

Преференциален кредит подпомага земеделци за плащания от ДФЗ
3893 ~ 2 мин. четене

Специални условия, съобразени със сезонния цикъл и специфичния характер на дейността на земеделските производители, предоставя Сосиете Женерал Експресбанк по кредит Партньор АГРА. Те включват по-изгодна лихва от 4.99% за овърдрафти в лева и такса за управление от 0.49%. Максималният размер на заема, който земеделските производители могат да получат, е до 350 000 лева. Кредитите се отпускат за обортни средства, свързани с основната дейност на производителите.

Преференциалният кредитен продукт въвежда по-благоприятни условия за финансиране на земеделци на база различните плащания от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ), които те получават за обработваеми площи. Животновъдите и зеленчукопроизводителите, които са бенефициенти на директни плащания от ДФЗ също могат да се възползват от финасова подкрепа в размер до 75% от очакваната за текущата година субсидия..

За агропроизводителите, които са получили субсидии за обработваеми площи от ДФЗ за предходната година, условията на кредит АГРА предвиждат финансиране до 95% от размера на очакваната помощ, а за производителите, които ще получат подпомагане за първа година, банката предоставя до 80% от субсидията. От финансовата институция уточняват, че одобрението на финансирането не зависи от наличието на удостоверение за обработваеми площи.  

Сред допустимите обезпечения, които кредит АГРА изисква от българските земеделски производители са залог за вземания по схеми и мерки за директни плащания от ДФЗ, залог на земеделска техника или залог на налична продукция.

„През последните години земеделският сектор в България се разраства, а немалка роля в него започват да играят и по-дребните производители. Чрез гъвкавите схеми на финансиране при новите условия на кредит Партньор АГРА Сосиете Женерал, като надежден финансов партньор на българските земеделци, се стреми да предостави индивидуални предложения за всеки от тях, и да подпомогне инвестициите в отрасъла като цяло“, споделя Десислава Миланова, ръководител „Продукти за корпоративни клиенти“. 

Подкрепи Economic.bg