Президентът пита Конституционния съд за предсрочните избори

Държавният глава иска да знае дали може да сформира служебен кабинет, без да се разпуснал парламента

Президентът пита Конституционния съд за предсрочните избори
Президентът Росен Плевнелиев е отправил искане до Конституционния съд за тълкуване, дали в последните три месеца от своя мандат може да насрочи нови парламентарни избори, без да е разпуснал Народното събрание. От администрацията на държавния глава обясняват, че се обръщат към съда, за да се избегне противоречивото тълкуване на Конституцията и да се предотврати вакуум в конституционната система.

Основният закон предвижда възможност, при която депутатите в действащо Народно събрание не могат да постигнат съгласие да формират правителство. Когато трите опита някоя от парламентарните групи да състави правителство са неуспешни и това се случва в последните три месеца от мандата на действащия президент на България, тогава държавният глава съставя служебно правителство, но не разпуска парламента.

Съществуват различни мнения в общественото пространство и в правната литература по отношение на продължението на процедурата по смисъла на чл. 99, ал. 7 от Конституцията. Първата теза е, че през последните три месеца от мандата си президентът не може да разпусне Народното събрание и не може да насрочи нови избори, а в неговата компетентност е само да назначи служебно правителство. Втората теза е, че през последните три месеца от мандата си държавният глава не може да разпуска Народното събрание, но назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.
Коментари: 0