Застрахователите ще плащат повече за „Професионална отговорност“

Компаниите трябва да увеличат минималните си лимити по застраховките \"Професионална отговорност\" до 12 юни тази година

Застрахователите ще плащат повече за „Професионална отговорност“

Снимка: Economic.bg/ Красимир Свраков

1048 ~ 2 мин. четене

Застрахователните и презастрахователните посредници вече трябва да плащат с 4.03% по-висока вноска по своите застраховки „Професионална отговорност“. За това напомни днес Комисията за финансов надзор (КФН), добавяйки, че промяната е влязла в сила на 12 декември миналата година.

Вноската е повишена в съответствие с по-високия Европейски индекс на потребителските цени, който се изготвя за Съюза от Евростат. На 13 май 2019 г. Европейската комисия прие изменение на европейската директива  за регулаторните технически стандарти за изменение на базовите суми в евро за застраховката „Професионална отговорност“ и за финансовия капацитет на застрахователните и презастрахователните посредници.

Застрахователната сума за претенциите по всяко застрахователно събитие е изменена от 1.25 млн. евро на 1.3 млн. евро, а застрахователната сума за претенциите по всички застрахователни събития – от 1.85 млн. евро на 1.92 млн. евро.

Застраховка „Професионална отговорност на застрахователни посредници” е длъжен да сключи всеки действащ застрахователен агент или застрахователен брокер. Тя покрива отговорността на посочения в полицата застрахователен посредник за вреди, настъпили вследствие виновно неизпълнение на професионални задължения от застрахователния посредник или от конкретни негови служители при извършване на дейност по застрахователно и/или презастрахователно посредничество.

Промени са извършени и в директивата относно финансовия капацитет, който трябва да има посредникът, възлизащ по всяко време на 4% от сумата на получените застрахователни премии, като минималната сума е увеличена от 18.7 на 19.5 хил. евро.

Извършената промяна засяга минималните размери на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“ в Кодекса за застраховане, както минималния размер на собствения капитал на застрахователния брокер според допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховане, с които се актуализират с регламенти на Европейската комисия.

Делегираният регламент започва да се прилага пряко от 12 юни 2020 г., като след тази дата минималните лимити по застраховките „Професионална отговорност“ на всички задължени субекти трябва да отговарят на левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности, посочват от КФН.

Коментари: 0