Програма за предприемачество за 34 млн. евро по ОПИК стартира наесен

До 29 май стартиращи фирми могат да кандидатстват и по \"Техностарт 3\", припомнят от икономическото министерство

Програма за предприемачество за 34 млн. евро по ОПИК стартира наесен

Снимка: МИ

Заместник-министърът на икономиката Любомир Ганчев, както и експертите от Министерство на икономиката Тихомира Палова и Мустафа Чаушов, проведоха работна среща с млади предприемачи, които  имат желание да реализират идеите си и да популяризират успехите си чрез програмите „Техностарт 3“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Екипът на Министерство на икономиката запозна младите хора с възможностите за кандидатстване и финансиране по двете програми, както и с ключови моменти за успешно разработване и реализиране на проекти.Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да ги реализират и да се покажат успехите им, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на собствени фирми“, подчерта зам.-министър Ганчев.

На предприемачите беше обяснено, че в рамките на проекта „Техностарт 3“ ще се финансират стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност, като се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на до 90% от бюджета или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. Срокът на кандидатстване е до 29 май 2017 г.

Беше коментирано и планираното обявяване през месец септември на процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства“ в рамките на Приоритетна ос 2 на ОПИК. Бюджетът на процедурата е 34 373 012  евро, а допустими кандидати ще са: микро, малки и средни предприятия, с по-малко от три приключили финансови години. По тази процедура е предвидена подкрепа за реализирането на предприемачески идеи, свързани с европейски и регионални предизвикателства – предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. С приоритет ще се разглеждат проектни идеи, които се реализират от жени-предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29 годишна възраст и лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес.

 Министерство на икономиката подчерта постигнатите резултати и даде успешни примери за реализирани проекти по тези програми. „Размерът на усвоените средства по Оперативна програма „Конкурентоспособност" 2007-2013 е 97%, което прави оперативната програмата изключително успешна и работеща за бизнеса“, заключи зам.-министър Ганчев.
Коментари: 0