Прокуратурата ще проверява всички европроекти за къщи за гости

Проверка е възложена и за придобитите с финансова помощ от ЕС автомобили

Прокуратурата ще проверява всички европроекти за къщи за гости
Главният прокурор Сотир Цацаров е възложил на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) проверка на всички къщи на гости на територията на страната, финансирани от Европейския земеделски фонд. Разследващите ще проверяват дали къщите се използват по предназначение, а причината за тези действия са изнесените в медиите данни, че вече бившият зам.-министър на икономиката Александър Манолев и роднини на депутата Елена Йончева използват такива къщи за лично ползване.

В официално съобщение от прокуратурата се посочва, че ще бъде извършена документална проверка на всички проекти, подавани по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с предмет "изграждане/модернизиране на туристически обекти - жилищни сгради (къщи) за гости".

ГДНП ще изиска заверени копия от регистри за настанените туристи за български и чужди граждани, от документацията за регистриране и категоризиране на обекта, информация за заплатените туристически данъци за пренощували туристи. Ще се изискат от съответното РУ на МВР по местонахождение на къщата за гости справки за постъпилите регистрационни карти за нощували туристи. Ще се провери дали вписаните в регистрите гости действително са посетили проверяваната къща за гости.

Главният прокурор разпореди на ГДНП и извършване на проверка и на всички проекти, по които са подпомагани разходи, свързани със закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани  с дейността на бенефициентите. Той възложи на екип от прокурори ръководството и подпомагането на проверките. Определен е двумесечен срок за извършването им.

Върховна касационна прокуратура е извършила проверка на изнесените в медиите твърдения за извършени от зам.-министъра на икономиката Александър Манолев злоупотреби със средства, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и е сезирала Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за извършаване на проверка и преценка за конфликт на интереси за Манолев.

Окръжна прокуратура-Благоевград е образувала и досъдебно производство за извършено престъпление по чл.248а ал.3 от НК, касаещо представени неверни сведения по проект по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007–2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

На 23.04.2019 г. Върховна касационна прокуратура е възложила на ГДНП и проверка по публикации в медиите за ползвани не по предназначение на къщи за гости, финансирани със средства на ЕС, от семейството на народния представител Елена Йончева.
Коментари: 0