Радослава Масларска е новият председател на УС на БАЛИП

Избран е и нов Управителен съвет на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Радослава Масларска е новият председател на УС на БАЛИП
1972 ~ 1 мин. четене

На 27 април 2017 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Инвестиционните посредници - членове на БАЛИП приеха отчет за дейността на Асоциацията за 2016 г., годишен финансов отчет за 2016 г., бюджет, както и основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за 2017 г. Дискутирани бяха основните приоритети в работата на Асоциацията и мерките и инициативите, които следва да се предприемат за по-нататъшно разитите на капиталовия пазар.

Избран беше нов Управителен съвет (УС) на БАЛИП в състав: „Бенчмарк Финанс” АД, „Еврофинанс“ АД, „ЕЛАНА Трейдинг” АД, „Карол” АД, Първа финансова брокерска къща“ ООД, „София Интернешънъл Секюритиз“ АД и „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  

За председател на УС на БАЛИП беше избрана г-жа Радослава Масларска, Председател на СД на ИП „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.  

Членовете на БАЛИП, представени на Общото събрание, гласуваха също така състав на Етичната комисия на Асоциацията. За неин председател беше избран г-н Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на ИП „Карол” АД.

Коментари: 0