Ръст на дефицита в търговията ни с трети страни

Основните търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Руската федерация, Китай, бившата югославска република Македония и Сърбия

Ръст на дефицита в търговията ни с трети страни
104 ~ 2 мин. четене
Износът на България за трети страни през периода януари - септември 2014 г. намалява с 8.0% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 11.9 млрд. лeвa, показват данните на НСИ. Основните търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Руската федерация, Китай, бившата югославска република Македония и Сърбия, които формират 53.2% от износа за трети страни.

През септември 2014 г. износът на България за трети страни се увеличава с 15.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лeвa. Вносът на България от трети страни за първите девет месеца на 2014 г. намалява с 2.9% спрямо същия период на 2013 г. и е на стойност 14.8 млрд. лeвa.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През септември 2014 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - септември 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2.84 млрд. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 2.14 млрд. лева.

През септември 2014 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и е на стойност 386.9 млн. лeвa. При износа на България за трети страни през първите девет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.".

Най-голям спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (29.9%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти" (16.6%). При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (21.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти" (15.6%). През периода януари - септември 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 31.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2013 г. износът намалява с 2.1% (табл. 1 и 2 от приложението).

През септември 2014 г. общият износ възлиза на 3.9 млрд. лв. и се увеличава с 3.6% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - септември 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 37.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.5% повече спрямо същия период на 2013 година (табл. 1 и 2 от приложението) Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2014 г. и е на стойност 5 827.0 млн. лв., което е с 870.1 млн. лв. повече от салдото за първите девет месеца на 2013 година.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"
Подкрепи Economic.bg