Растежът на българската икономика се забавя

През второто тримесечие брутният вътрешен продукт е нараснал реално с 3.4%

Растежът на българската икономика се забавя

Снимка: Pixabay

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на България през второто тримесечие на 2018 г. е 3.4%, показват експресните данни на НСИ. Това е забавяне спрямо предходните тримесечия и е най-слабото покачване на БВП от четвъртото тримесечие на 2016 г.

Охлаждането на растежа започна още през четвъртото тримесечие на 2017 г., когато намаля до 3.6%. През първото тримесечие на 2018 г. ръстът на икономиката падна до 3.5%, за да стигне сегашното ниво.

Трябва да се уточни, че сегашните експресни данни ще бъдат ревизирани на няколко пъти. Първата ревизия предстои след до 30 дни. Корекцията може да е надолу или нагоре.

Разбивката по компоненти на растежа показва, че с най-голям принос за икономиката е крайното потребление. Експресните данни обаче не дават информация дали подкрепата идва от разходите на домакинствата или на държавата. Потреблението расте с 4.7% на годишна база и освен че е с най-голямо покачване, този компонент е и с най-голяма тежест при формирането на растежа.

Инвестициите също остават на високо ниво (ръст от 4.4%), но резултатът е значително по-слаб от първото тримесечие, когато нарастването бе 7%.

Лошите новини са при износа, който расте само с 2.7%. Вносът се увеличава с 4.6% и в крайна сметка влиянието на външната търговия към растежа е отрицателно.
Коментари: 0