Безработицата при жените намалява

2,4% е коефициентът на безработните с висше образование

Безработицата при жените намалява

Снимка: Pixabay

Безработицата при жените намалява с 1,0% през второто тримесечие на годината от 5,7% на 4,7%, спрямо същия период на миналата година, сочат данни на НСИ. При мъжете намалението е от 6,9% на 6,1%. 

Коефициентът на безработица през второто тримесечие е 5,5%, което е с 0,8 на сто по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. Общият брой на безработните през този период е 182,2 хил. души, от които 109,8 хил. (60,3%) са мъже и 72,4 хил. (39,7%) са жени. 

От всички безработни лица 13.6% са с висше образование, 49.1% - със средно, и 37.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.4% за висше образование, 4.8% за средно образование и 16.1% за основно и по-ниско образование. 

От общия брой на безработните лица 35.1 хил., или 19.3%, търсят първа работа. 

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.3% - с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 10.3% - с 0.2 процентни пункта по-висок 3 спрямо второто тримесечие на 2017 г., докато при жените коефициентът намалява с 1.0 процентен пункт и достига 7.8%.
Коментари: 0