Разхищение на милиони за \"опазване на природата\"

\"Зелените\" са взели 10 млн. лeва, за да броят птици

Разхищение на милиони за \

Огромно разхищение на европейски и национални средства е извършено през последните години от зелените организации у нас, под фалшив претекст за опазване на околната среда.

Днес жители на Банско и представители на граждански сдружения връчиха писмо на премиера Бойко Борисов с искане за спиране на обществените поръчки, обслужващи „зелените олигархични кръгове“.

В него конкретно са посочени кои зелени НПО-та и лица са ги спечелили. Сред тях са поръчки на Зелени Балкани Стара Загора, Българско дружество за защита на Птиците, Зелени Балкани Пловдив. ВВф, Фондация Биоразнообразие, СДП Балкани, Фондация информация и природозащита. 


Вижте скандалните проекти:


http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3361

4 милиона лева да броят ястреби и орли

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3533

4 милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3819

5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят – вижте на сайта на МОСВ.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4045

5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4762

8 милиона лева да пазят царски орли от жици

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4765&docType=pdf

4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19773

95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3476

18 000 лева за лятна лекция сред природата

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=23716

90 000 лева за училищни лекции

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19840

780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59567

700 000 лева за броене на чапли в Марица

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59986

200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19665

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59388

700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19418

1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761

800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322

4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4761

800 000 лева да помагат на риби в Русенски лом да плуват

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4322

4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3422

50 000 лева за лятна екологична академия

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=3556

50 000 лева за издаване на екологични книжки

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=19846

580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59604

450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=19846

580 000 лева за броене на диви кози и мечки

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=59508

1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&id=59356

2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4763

600 000 лева да просвещават билкари да не берат много билки, че щели да свършат.

Коментари: 0