Разходите за пенсии са нараснали с 1.5 млрд. лв. тази година

Причина за това са допълнителните 50 лв. и по-високите минимални пенсии

Разходите за пенсии са нараснали с 1.5 млрд. лв. тази година

Снимка: Красимир Свраков

344 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Отчетените разходи на Държавното обществено осигуряване (ДОО) възлизат на 10.5 млрд. лв. към август тази година. Най-голям дял заемат тези за пенсии, които са в размер на малко над 8.5 млрд. лв. Само за първите осем месеца на година те са с 1.5 млрд. лв. повече спрямо същия период на 2020 г., съобщават от Националния осигурителен институт. Увеличението идва изплащането на допълнителните 50 лв. за периода януари – август, по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари тази година.

Следващата група разходи в бюджета на ДОО са за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Те са в размер на 1.3 млрд. лв. към 31 август тази година. Преразходът е в размер на 40.3 млн. лв. Отчетените разходи за първите осем месеца на годината са с 90.4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец август е 4.6 млрд. лв.

Приходите на ДОО

Към 31 август тази година, отчетените приходи са в размер на 5.8 млрд. лв., което представлява 69.3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 320 млн. лв. (5.8%) повече спрямо предвиденото към август и с 656  млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 59.9 млн.  лв. Постъпилите приходи са с 3.1 млн. лв. (5.4%) повече спрямо плана към същата дата и с 5.3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 34.6 млн. лв. Извършените разходи са с 2.8 млн. лв. (7.5%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4.3 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 август са в размер на 2.6 млн. лв., което представлява 87.2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55.6 хил. лв. (2.1%) по-малко спрямо плана към 31 август и с 964.4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3.2 млн. лв., което представлява 66.5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3.5 хил. лв. (0.1%) повече спрямо плана към 31 август и с 1.2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Подкрепи Economic.bg