Регулаторът одобри държавното участие в ПИБ

КЗК смята, че Цеко Минев и Ивайло Мутафчийски и занапред ще продължат да определят политиката на частната банка

Регулаторът одобри държавното участие в ПИБ

Снимка: ПИБ

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Придобиването на 18.35% от капитала на Първа инвестиционна банка (ПИБ) от страна на държавната Българска банка за развитие (ББР) е одобрено от Комисията за защита на конкуренцията. В решението на регулатора се посочва, че сделката не представлява концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Припомняме, че държавата се съгласи да плати за дела 140 млн. лв., или 5 лева на акция. Официално обявеният мотив за това действие беше необходимостта от капитализация на частната финансова институция, за да се отвори пътя на България за присъединяване към Банковия съюз, а с това и към „чакалнята“ на еврозоната. Платената от правителството на Бойко Борисов цена беше двойно по-висока от тази, на която се търгуваха акциите на банката към момента на сделката.

Според КЗК не може да се говори за концентрация на пазарна сила в ББР, тъй като държавната банка не придобива контрол върху ПИБ. Реално властта в банката остава в двамата най-големи нейни акционери – Цеко Минев и Ивайло Мутафчийски. Към момента на анализа двамата притежават по 42.5% от капитала на частната банка. След увеличението на капитала и влизането на ББР и регистрираната в Лихтенщайн компания Valea Foundation, Минев и Мутафчийски ще притежават по 31.35% от акционерния капитал.

Не се предвиждат промени в устава на ПИБ, отнасящи се до вземането на решения от управителните органи на дружеството и начина на управление. В момента това става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал. „В тази връзка двамата основни акционери (Минев и Мутафчийски – бел. ред.) заедно ще имат възможност да налагат вето върху решения, които са съществени за конкурентното поведение на предприятието“, се казва в решението на КЗК.

Коментари: 0