S&P потвърди рейтинга на България, но с едно наум за политическата криза

Международната агенция смекчи прогнозата си за спад на БВП през 2020 г.

S&P потвърди рейтинга на България, но с едно наум за политическата криза

Международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Като цяло перспективата пред рейтинга остава стабилна, се посочва в доклад.

В него обаче се обръща внимание на политическите предизвикателства пред страната. Агенцията отчита факта, че 2020 г. мина под знака на антиправителствени протести, които разтърсиха страната. Затова и фокусира вниманието върху предстоящия парламентарен вот през март 2021 г. Според S&P при липса на голяма политическа промяна пейзажът ще остане фрагментиран и ще се затрудни формирането на жизнеспособна правителствена коалиция. А това може да доведе и до повторни избори.

Във всеки случай очакваме процесът на вземане на политически решения да се усложни.“

Какво още казва S&P за икономиката:

Агенцията също така е смекчила прогнозата си за икономическия спад на България през 2020 г. Свиването на БВП е ревизирано до -4.5% спрямо -6.5%, каквито бяха очакванията на S&P през май месец. Бюджетният дефицит ще остане умерен през настоящата и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства, се посочва още в обобщения доклад.

Подобрените очаквания за развитието на българската икономика са продиктувани от по-устойчивото вътрешно търсене по време на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията. S&P отчита резкия ръст на случаите на COVID-19 през последните седмици, но според анализа ѝ прякото въздействие от здравната криза у нас е по-малко в сравнение с други страни от Централна и Източна Европа досега.

От рейтинговата агенция отчитат също и включването на българския лев във Валутния механизъм II през месец юли и присъединяването на България към Банковия съюз и отбелязват, че процесът по окончателното присъединяване към еврозоната ще засили сътрудничеството между БНБ и ЕЦБ и се очаква да отнеме няколко години.

Стабилната перспектива отразява очакванията на агенцията за бързо възстановяване на българската икономика след пандемията, без поява на дисбаланси във външния и финансовия сектор през следващите две години. Това ще позволи бърза фискална консолидация и ще ограничи нарастването на публичния дълг.

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако възстановяването на българската икономика бъде придружено с по-бърза фискална консолидация, както и подобрение във външните баланси, надхвърлящи очакванията на агенцията. Сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга са задълбочаване на икономическия спад или забавяне на възстановяването, които от своя страна ще доведат до по-продължителна фискална консолидация и нарастване на публичния дълг през следващите две години.

Коментари: 0