Само 6% от електромерите на „Енерго-про“ позволяват дистанционен отчет

Проверката на МЕ открила неточно превключване на тарифите от дневна на нощна

Само 6% от електромерите на „Енерго-про“ позволяват дистанционен отчет
788 ~ 3 мин. четене

Едва 6.35% от електромерите на „Енерго-про“ позволяват дистанционно отчитане. Това е една от констатациите от проверката, извършена от експерти на Министерството на енергетиката по заповед на министър Теменужка Петкова. Проверката бе наложена от множество сигнали от клиенти на дружеството, че около 67 000 клиенти са получили по две фактури с един и същи падеж за плащане. След навременната намеса на Министерството на енергетиката от „Енерго-про“ съобщиха, че разсрочват безлихвено с две седмици плащането по втората фактура. 

Проверяващите експерти от министерството са установили, че клиентите на дружествата „Енерго-про мрежи“ и „Енерго-про продажби“ не получават навременна информация за консумираната от тях електроенергия, както и за броя фактури. Такава информация получават едва на гишетата за плащане в центъра за обслужване на клиенти. Според общите условия за продажба на електрическа енергия от ЕРП дружеството, потребителите могат да се информират за размера на задълженията си и срока за плащане чрез телефонно обаждане в информационния център или от интернет страницата на дружеството. Експертите от МЕ установиха, че в интернет страницата на електроразпределителното дружество е видна само последната фактурирана енергия и сума за плащане, а предистория липсва. От справка в Общите условия за продажба на електрическа енергия на дружеството, одобрени от ДКЕВР става ясно, че Енерго-Про Продажби АД  има задължение да предоставя хартиена или електронна фактура само при поискване от клиентите, с възможност за предистория до 3 години назад. Клиентите на Енерго-Про Мрежи АД и Енерго-Про Продажби АД нямат навременна информация за консумирана енергия, не са защитени от получаване на две фактури за месец с еднакъв падеж и този метод на работа с клиенти не отговаря на изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност по отношение достъп до данни и информираност за консумацията на енергия.

Репрезентативната проверка във Варна и Шумен по случаен принцип на сгради, в които клиенти са получили по две фактури установи неточно превключване на тарифите от дневна/нощна електроенергия спрямо астрономическото време. Извършена бе техническа проверка на електромерните табла със запис на моментните показания на електромерите и настройката на часовниците. Във Варна отклоненията са около 30 минути, а в Шумен – 8 минути. В Шумен е установен един случай с отклонение на електромер от 3 часа и 40 минути.

В рамките на проверката е предоставен график, според който в един от проверените блокове освен редовните дати за отчет 25.09, 23.10,22.11, 21.12.2014г., е имала междинен отчет 12.01 и краен отчет 26.01.2015г. Ръководството на дружеството и директор „Фактуриране“ оправдаха този междинен отчет от необходимостта за спазване на Кодекса на труда и обезпечаване на полагащите се междуседмична почивка на отчетниците, от една страна и недопускане на период между две отчитания повече от 31 дни, от друга.  Анализът на датите показва, че Енерго Про Мрежи АД е осигурило три почивни дни за отчетниците през Коледните празници ( 24-26 декември 2014г.) за блок за отчет №3 е било възможно, за да спази ограничението за месечен отчет не по-дълъг от 31 дни, да се извърши междинен отчет през м. януари 2015г.  По този начин са издадени две фактури за потребена енергия, едната за период от 22 дни, а втората за период от 14 дни.

Във връзка с получените две фактури в дружествата на „Енерго-про“ са получени общо 71 жалби и 3167 телефонни оплаквания. Още 169 клиенти са задавали въпроси в специализираните центрове на дружеството, а 58 души – по имейл.

Министерството на енергетиката ще предостави резултатите от проверката по компетентност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 

Подкрепи Economic.bg