Съвети към пътуващите на организирани екскурзии

Уверете се в легитимността на туроператора

Съвети към пътуващите на организирани екскурзии

Снимка: Unsplash

Ако ви предстои пътуване на организирана екскурзия, уверете се отново в легитимността на туроператора. Това съветват от Министерството на туризма. В своите препоръки ведомството посочва необходимостта да се проверят всички условия на договора и наличен ли е пълният комплект документи за пътуването. 

При възможност редно е да бъде посетен офиса на туроператора и на място клиентите да запознаят с документите за дейността му според изискванията на Закона за туризма, които са публични.

В офиса на организатора на пътуването на видно място трябва да бъде поставено удостоверението за регистрация за извършване на дейността. Организирано туристическо пътуване с обща цена може да се формира единствено от туроператор, а да се предлага от туроператор и/или чрез туристически агент. 

Преди сключване на договора задължително трябва да се предостави информация на клиента в писмена форма, която съдържа всички подробности за пътуването. Договорът се сключва писмено и екземпляр от него се предоставя на туриста. 

Необходимо е клиентите да прочетат внимателно договорите за пътуването, особено текстовете със ситен шрифт, и дори при най-малко съмнение да се допитват до експертите на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Министерството поддържа Национален туристически регистър, който включва и Регистър на туроператорите и туристическите агенти. В него освен името на фирмата и адресът ѝ се посочва подробна информация за дейността и собствеността на фирмата. 

Налични са и данни за застраховката „Отговорност на туроператора“, която е задължителна за туроператорите и дава възможност да се компенсират клиентите при отклонения или нарушения по договора. 

За ориентир на потребителите в Националния туристически регистър данните за застраховката са оцветени в  червено, ако тя е изтекла, в оранжево – ако  изтича до 1 месец, и в зелено, когато е валидна. Всичко това помага да се направят изводи за коректността на туроператора, изтъкват от ведомството.

Министерството поддържа на сайта си горещ телефон за сигнали за нередности – номерът е 02/90 46 895. На сайта е обявена и горещата линия на потребителите. 

Всяко устно договаряне за пътуването или по телефона крият рискове. Това важи с още по-голяма сила за посредниците в сайтове, които нямат задължения да носят отговорност и така тя се прехвърля към други партньори по веригата, като хотели, авиокомпании, посочват от министерството.   

Организирането е двустранен процес и потребителите трябва да  бъдат нащрек, за да не подаряват на практика парите си на некоректни лица. Отношенията трябва да са подплатени с писмени документи и всякакви финансови бонове и бележки за извършени услуги по време на пътуването, за да бъдат предявени за компенсация по-късно при необходимост. 

Министерството на туризма има отношение по компетентност към законовите изисквания. Органът, към който трябва да се обърнат потърпевшите, е Комисията за защита на потребителя (КЗП). 
Коментари: 0