Ще строят 60 километра от автомагистрала Хемус

Обновяването ще обхване очастъка от Ябланица до пътя Плевен-Ловеч

Ще строят 60 километра от автомагистрала Хемус

Снимка: Стоян Йотов (Economic.bg)

Автор: Михаил Михайлов

Стартира кандидатстването за обществената поръчка по проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала Хемус. Желаещите да се включат в конкурса трябва да изготвят технически проекти, които да са съобразени с условията на проекта и законовите нормативи, съобщава Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Документите се поддават до 17 часа на 9 февруари в деловодството на министерството.

Освен 60 километра магистрален път строителите ще трябва да направят четири площадки за отдих, още толкова пътни възела, 34 селскостопански и пътни подлеза и надлеза и 18 моста. Ще бъде построен и 830 метров тунел в първия участък, както и два по-малки във втория. В поръчката са заложени и осем археологически проучвания на обекти в близост до трасето.

Процедурата ще бъде двуетапна, като на етап преквалификация ще се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за технически възможности, квалификация, икономическо и финансово състояние. След преминаването му одобрените ще бъдат поканени да подадат същински оферти през второто тримесечие на 2015г.

Първата част от ремонтираната отсечка ще обхване пътя от Ябланица до пресечката му с пътя за Луковит, като тя ще струва около 168 млн. лева. Другият участък завършва при разклона за Плевен и ще е със 100 млн. по-скъп. Финансирането на проекта е по оперативна програма Транспорт 2014-2020, която беше одобрена от Брюксел в края на миналата година.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%. Срокът за изпълнение по всеки от договорите по двете обособени позиции е две години и половина или 950 календарни дни. Строителството ще се извършва въз основа на изработен идеен проект.

Коментари: 0