Sirma AI вкарва изкуствения интелект в борбата с рака

В проекта ще се използва deep learning технология за изграждане на семантични представяния на обекти и отношения в мултимодални данни

Sirma AI вкарва изкуствения интелект в борбата с рака

Снимка: Pixabay

1096 ~ 2 мин. четене
Българската компания Sirma AI (правоприемник на „Онтотекст“) заедно с 20 изследователи от цяла Европа, сложиха началото на проекта ExaMode, финансиран по европейската програма Хоризонт 2020. Той е в областта на big data (обработката на големи данни) в здравеопазването, а целта е да се разработят иновативни методи за обработка на големи обеми от клинични данни посредством суперкомпютър. За целта, като част от инфраструктурата на проекта, ще бъде използван един от най-добрите високопроизводителни компютри.

Новите методи в областта на изкуствения интелект ще подпомагат изследванията на хистопатологията – микроскопско изучаване на проби от тъкани (биопсии) с патологични изменения, което се явява важен инструмент при поставяне на точна диагноза при ракови заболявания и други патологии. Данните ще включват дигитални хистопатологични изображения и техните анотации.

Алгоритмите за изкуствен интелект ще създадат революция в процесите на патологичното диагностициране, смятат участниците в проекта. В него ще се използва deep learning технология за изграждане на семантични представяния на обекти и отношения в мултимодални данни. Обогатяването на текста със семантични метаданни и извличането на хомогенни характеристики от хетерогенни изображения ще доведе до по-лесно откриване на знания. Тези знания ще се прилагат за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще бъдат използвани при вземането на решения относно диагностицирането и лечението.

Sirma AI ще ръководи работата по управлението на мултимодални знания. Компанията ще поддържа семантична интеграция на мултимодални знания в проекта, използвайки GraphDB и домейн онтологии. Фирмата ще използва методи за анализ на текст, за да извлече структурирани данни от медицински записи на няколко европейски езика, както и от анотации на хистопатологични изображения. След това те ще бъдат обединени с наличните структурирани знания.

Българската софтуерна компания ще има основна роля за популяризиране и разпространение на резултатите от проекта към бизнеса и пред широката общественост. В допълнение, Sirma AI ще има принос и за определянето на семантичния модел.
Подкрепи Economic.bg