Сливат агенциите за инвестиции и за малки предприятия

Новото звено ще помага на фирмите и ще отговаря за инвестиции и иновации

Сливат агенциите за инвестиции и за малки предприятия

Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) вероятно ще се слеят. Новата структура ще се казва Агенция за икономически растеж (АИР). Това предвижда проектозакон за иновациите, който вече е предложен за обществено обсъждане.

Новата агенция ще насърчава фирмите и ще работи за привличането на нови инвеститори. Тя ще бъде и контролен орган по Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България.

АИР ще поддържа контакти с потенциалните инвеститори, ще се занимава с реклама на България като подходящо място за правене на бизнес, както и с връчването на сертификати за големите инвеститори.

Новото звено ще финансира иновативни проекти чрез Националния иновационен фонд. Средства за него ще бъдат отпускани ежегодно със закона за бюджета. АИР ще подпомага разработването на иновации, като подкрепя, включително и финансово, изпълнението на научноизследователски и развойни проекти.

Все още не е ясно кой ще застане начело на новата структура. В момента агенцията за инвестиции се ръководи от Стамен Янев, а тази за малките и средните предприятия от Мариета Захариева.  

Коментари: 0