Служебният министър разкри тежкото състояние на енергетиката

Андрей Живков говори за огромна задлъжнялост, лошо управление и замазване на положението чрез финансови операции в рамките на енергийния холдинг

Служебният министър разкри тежкото състояние на енергетиката

Снимка: Красимир Свраков

11127 ~ 4 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската енергетика е оставена в тежко финансово състояние от предишните управляващи, като заради лошо управление проблемите на губещите държавни дружества вече се прехвърлят на печелившите. Служебният енергиен министър Андрей Живков обясни, че общите задължения на Българския енергиен холдинг (БЕХ) вече достигат 2.5 млрд. лв., като през годините теглените дългосрочни заеми са използвани за решаване на краткосрочните проблеми на дъщерните дружества на холдинга.

Това е класически пример за път към дългова спирала. Изходите не са приятни от нея“, каза Живков.

В най-тежко състояние са Националната електрическа компания, чиито задължения са вече над 2 млрд. лв., и „ТЕЦ Марица изток 2“, който е в технически фалит и единствено подкрепата на БЕХ го държи работещ.

„БЕХ решава краткосрочните проблеми на своите компании. Като се започне от НЕК, която към момента има над 2 млрд. лв. задължения към БЕХ и държавата – задължения, които не се обслужват редовно, само се предоговарят без никаква визия как такава компания би могла да оперира на изцяло либерализиран пазар, който предстои да навлезе в България“, каза министърът.

Дружества в тежко състояние

Другият пример, който той даде за лошо управление, е „ТЕЦ Марица Изток 2“, която заради драстичния скок на цените на емисиите е в критично състояние. „Проблемите там също са решавани частично, като БЕХ финансира закупуването на емисии и така ѝ позволява да работи на регулиран пазар. Но нищо дългосрочно не е измислено за решаване на проблемите“, каза Живков.

Държавният ТЕЦ има консолидирани задължения на стойност 580 млн. лв. към БЕХ. А това оказва негативно отражение на състоянието на „Мини Марица изток“. Там в резултат за неплащането на получените въглища възникват ликвидни проблеми за мините. „Стига се дори до затруднения за изплащане на заплатите на работещите. Тази верига – БЕХ–ТЕЦ–мини – се движи в непрекъсната задлъжнялост, без никаква визия как могат да бъдат решени проблемите“, смята служебният министър.

По отношение на „Булгартрансгаз“, който набързо построи мащабния газопровод „Балкански поток“, част от трасето на руския проект „Турски поток“, струващ 2.6 млрд. лв., също е с огромни задължения. По данни на Живков задълженията надхвърлят 2 млрд. лв. „Имаме обосновани предположения, че рентабилността на проекта не е такава, каквато е представена на обществото“, каза той.

„Булгаргаз“ също е в трудно положение, като според служебния министър газовата компания има все повече проблеми при отношенията си с „Газпром“. Основната причина е „Топлофикация София“, която е най-големият консуматор на природен газ, но и най-нередовния платец. Т не погасява редовно задълженията си към „Булгаргаз“, превръщайки го във финансово нестабилно дружество.

БЕХ цедира задълженията на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“, а те са огромни и не спират да растат – от 552 млн. лв. през 2015 г. до 760 млн. лв. през 2020 г. Няма никаква програма и перспектива и няма мерки тези задължения да бъдат погасявани“, каза министърът.

Прехвърляне на проблемите

Според Живков огромните дългове на БЕХ вече не му позволяват да подпомага дружествата, тъй като набирането на средства от пазарите става все по трудно, и бившите управляващи са измислили друга схема за замазване на положението – теглят извънредни дивиденти от печелившите компании – АЕЦ „Козлодуй“ и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) – като така прехвърлят проблеми върху тях.

„От АЕЦ „Козлодуй“ например, който в момента е в благоприятна ситуация заради високите цени на тока, и печалбата му значително нараства, БЕХ тегли извънредни дивиденти - през 2019 и 2020 г. година съответно 200 млн. лв. и 270 млн. лв. В същото положение е и ЕСО, който е лицензиран за независим преносен оператор – от него БЕХ изтегля два пъти по 50 млн., лв. извънреден дивидент“, разказва министърът.

Ръководството на министерството на енергетиката е провело много срещи с мениджърите на енергийните дружествата и синдикатите, като всички са се обединили около извода, че проблемите са „наистина сериозни“. „Хората са разтревожени – както от лошото състояние на ТЕЦ-а и мините, така и от липсата на перспектива какво ще се случва с Маришкия басейн“, каза Живков.

Дългова тежест

От ЕСО са казали, че ако тази практика с тегленето на дивиденти, за да се дават на неефективни дружества, продължава, може да бъде застрашена инвестиционната програма на дружеството, която е свързана с трансграничните връзки на системата и безпроблемното обединяване на пазарите на ток, които предстоят да се извършат.

Задълженията, които БЕХ обслужва на година, му струват 100 млн. лв. и то при тези сравнително изгони лихвени проценти в момента.

За съжаление политиката в последните години, или липсата на такава, е довела нещата до това състояние, каза Живков.

Той напомни, че на енергийния холдинг му предстои другия месец да погази падежиращ дълг на стойност 550 млн. лв. Но успокои, че вече се провежда роуд шоу пред инвеститори и мениджър на емисията, с която ще се рефинансира този дълг, ще има. „Не се очакват системи затруднения по тази процедура, сега капиталовите пазари са ликвидни, дори очакваме оптимизиране на разходите по тази емисия“, каза министърът.

Живков и екипът му ще се фокусират в краткия си мандат върху няколко неща, като първото е да стабилизират финансово дружествата. „Да възстановим финансовата дисциплина, да изискваме програми за оптимизация и срещу това евентуално бихме могли да рефинансираме някакви задължения. Но искаме да видим визия от мениджмънта на компаниите, за да се управляват оптимално“, каза министърът.

Другият фокус е да се използват всички средства, които ЕК предлага или да се направят първи стъпки към това. „Така да планираме и да дадем на следващите някаква перспектива, за да могат да започнат да се решават проблемите в енергетиката. Последните дни работим с вицепремиера по еврофондовете по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост. Енергетиката не беше силно застъпена в този план, имаше само три проекта. Сега форсираме събирането на проекти, които са достатъчно напреднали, за да се презентират в Плана  и да отпушим някои финансови потоци, които да се влеят в енергетиката“, добави той.

Коментари: 0