„Софарма“ иска да купи 100% от “Вета Фарма”

Максималната цена е 2.12 за акция

„Софарма“ иска да купи 100% от “Вета Фарма”
4709 ~ 1 мин. четене
Водещата фармацевтична компания „Софарма“ АД иска да придобие на 100% по-малкия си конкурент “Вета Фарма” АД. Максимално определената цена на акция е 2.12 лв. за брой. Съветът на директорите на „Софарма“ упълномощи изпълнителния директор да извърши всички фактически и правни действия необходими за осъществяването на това решение.

Според списък на акционерите на „Вета Фарма“ АД към 12 септември 2013 г., основни акционери в него са „Еврометал Трейдинг“ ООД с 6.9 %, „ТЕЛСО“ АД с 21,52%, „Лео Мар Проджект“ АД с 24.1%, Иван Христов Кралев с 8.4%, Светослав Иванов Златев с 8.9%, Борислав Александров Костов с 5.9 %, Пелагия Стефанова Виячева с 5.5 %, Иван Огнянов Донев с 8.4% и „Пи Груп БГ“ ЕООД със 7.9%.

“Вета Фарма” АД произвежда 47 нестерилни продукти разделени в 3 групи: лекарствени продукти, хранителни добавки и козметични изделия. Реализирания обем продажби за 2015 г. е над 3 милиона опаковки на Българския фармацевтичен пазар. Във “Вета Фарма” АД работят 50 човека. “Вета Фарма” АД планира, произвежда и дистрибутира своята продукция според изискванията за Добра Производствена Практика (GMP) и стандартите на Българското и Европейско законодателство.

За десетте месеца на 2016 г. приходите от продажби на продукция на „Софарма“ АД намаляват с 6% спрямо същия период на 2015 г., в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 11% спад на продажбите за износ.

От началото на годината акциите на “Софарма” АД поскъпват с 8.18%, а за последните 12 месеца ръстът достига 10.35%. Пазарната капитализация е 399.5 млн. лв.
Подкрепи Economic.bg