Спад на производствените цени през септември

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 1,9%

Спад на производствените цени през септември
140 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Производствените цени в България се понижига както на месечна, така и ан годишна база сочат актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият индекс на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2015 г. е с 0.1% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 1,9%, и в преработващата промишленост – с 0,6%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение – с 0,9%.

В преработващата промишленост е отчетено намаление на цените спрямо предходния месец и се наблюдава при произвоството на основни метали – с 0,9%, и при произвоството на изделия от каучук и пластмаси – с 0,6% , а увеличение е отчетено при произвоството на тютюневи изделия – с 4,5%, при производствовто на облекло – с 0,6% и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 0,5%.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се понижи през септември с цели 3,3% след понижение с 2,9% през предходния месец.

По-рано този месец НСИ оповести и доклад, според който месечната инфлация (потребителските цини) в България отбеляза слабо понижение през септември, но в същото време нарасна плахо на годишна база за пръв път от три месеца.

През септември индексът на потребителските цени (CPI) се понижи с 0,1% на месечна база след 0,0% през август. На годишна база инфлацията в началото на есента нарасна макар и с едва 0,1%, излизайки на позитивна територия за пръв път от три месеца насам. Днешните данни за производствените цени обаче показват, че са предпоставка за по-нататъшно влошаване на българската инфлация.

Подкрепи Economic.bg