Спадът на чуждите инвестиции се задълбочава

Изоставането с 46% се дължи почти изцяло на еднократния ефект „Лукойл“

Спадът на чуждите инвестиции се задълбочава
3962 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Преките чуждестранни инвестиции в България (ПЧИ) за първите десет месеца на годината са 942 млн. евро. Статистиката на БНБ показва още, че спрямо същия период на миналата година има спад от 46%. Ако сравним същия период с годините назад, ще видим, че толкова ниско ниво на инвестициите към октомври не е имало от 2011 г. За сравнение, през 2015 г. за десетте месеца бяха вложени чужди капитали на стойност 1.75 млрд. евро.

Почти наравно – с около 70%, намаляват инвестициите в дялов капитал и в дългови инструменти. При реинвестираната печалба спадът е доста по малък – 6.5%.

След юни, когато изоставането достигна най-малката си стойност – 18%, спадът на инвестициите се задълбочава с всеки изминал месец.

На първо четене потъването изглежда внушително. То обаче се дължи изцяло на еднократния ефект „Лукойл нефтохим Бургас“, без който нивото на ПЧИ биха били почти еднакви през тази и миналата година. През 2015 г. рафинерията в Бургас завърши мащабна инвестиция на обща стойност около 1.5 млрд. долара. Парите са били вложени в рамките на три години, но от статистиката на БНБ се вижда, че през миналата година са били инвестирани около 950 млн. евро (първоначално като заем от компанията майка, а в последствие певърнати в капитал).

Освен това трябва да се има предвид, че данните за инвестициите се ревизират постоянно, а в повечето случаи това е в посока нагоре.

Една от добрите новини е, че фирмите, работещи в България, продължават да реинвестират своята печалба. За периода януари – октомври сумата е 600 млн. евро – почти колкото и през 2015 г. Тенденцията за реинвестиране на спечеленото започна през 2015 г. - първата година със значителен икономически ръст и добри печалби за компаниите в България. В годините преди това сумите бяха незначителни.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 303 млн. евро. Той е по-нисък с 668.2 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през януари – октомври 2015 г. (970.9 млн. евро).

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 53.3 млн. евро, при 52.7 млн. евро за януари – октомври 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22.7 млн. евро, 42.6% от общия размер за януари – октомври 2016 г.), Русия (6.4 млн. евро, 12% от общия размер за периода) и Норвегия (6.1 млн. евро, 11.5% от общия размер за периода).

За януари – октомври 2016 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителна в размер на 45.1 млн. евро, при положителна стойност от 141.7 млн. евро за януари – октомври 2015 г.

Подкрепи Economic.bg