Спестовните сметки на банките - с отрицателна лихва

По-изгодно е да държите парите си в банка на депозит

Спестовните сметки на банките - с отрицателна лихва

Спестовните сметки на редица банки реално носят отрицателна доходност, показа проверка на "Стандарт" на предлаганите условия. Като това се дължи на таксите за обслужване на сметките и ниските лихви.

 Например годишната такса за обслужване на спестовна сметка в една от банките в страната е 18 лв., ако клиентът не получава по сметка в банката заплатата си или друг регулярен ежемесечен превод. А годишната лихва по сметката е 0,10%, ако клиентът не получава в банката заплатата си. Оказва се, че ако човек има по сметката си 1000 лв., ще трябва да плати такса от 18 лв., и да получи лихва от 1 лв. Това е отрицателна доходност от минус 1,7%.

Има и банки, в които спестовните сметки са без такса за обслужване. В този случай колкото и малка да е лихвата, тя носи положителен доход.

Спестовните сметки станаха много популярни, след като беше въведен данък върху доходите от лихви по банковите срочни депозити. За да избегнат плащането на данъка, много хора си направиха спестовни сметки. Но основното предимство е, че от тези сметки може да се тегли и да се внася по всяко време. В момента обаче с данък от 8% се облагат лихвите по всички банкови сметки, включително и по спестовните. Затова е по-добре да държите парите си на депозит. Няма такси за откриване на депозит и за теглене на пари на падежа. Затова депозитите носят положителна доходност, въпреки че има и депозитни продукти с лихва от 0,01% годишно.

Коментари: 0