Средната заплата в България „замръзна“ през първото тримесечие

Възнагражденията в обществения сектор дори намаляват, но вероятно заради спрените бонуси

Средната заплата в България „замръзна“ през първото тримесечие

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

4043 ~ 3 мин. четене

Ръстът на средната брутна месечна работна заплата в България замръзна през първото тримесечие на тази година, като забавянето се дължи основно на месец март, през половината от който действаха ограниченията във връзка с овладяването на коронавирусната епидемия. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че спрямо последното тримесечие на 2019 г. възнагражденията са нараснали с едва 0.3%, като толкова слаб темп не е наблюдаван от 2011 г.

Данните от днес могат да се считат за първия индикатор, който показва нагледно негативния ефект върху стандарта на живот на хората, който беше засегнат от действията на правителството срещу разпространението на коронавируса. Заради блокирането на бизнес активността много фирми затвориха, други съкратиха персонал, а дори технологични компании заявиха, че замразяват наемането на хора и увеличаването на заплатите.

Очакванията са, че през второто тримесечие ситуацията ще е много по-зле, тъй като това ще е първият период, който почти изцяло ще бъде обхваната от противоепидемичните мерки. Вчера правителството реши да удължи действието им най-малко до средата на юни, като си запази правото да ги удължи.

Данните на НСИ сега показват, че през първото тримесечие общите възнаграждения в държавната администрация намаляват, което вероятно се дължи на това, че бяха спрени тримесечните допълнителни материални стимули.

През март средната заплата в страната се оценява на 1 321 лв. Въпреки това като цяло през първото тримесечие на годината се отчита намаление в брутното възнаграждение на заетите именно в секторите, тежко ударени от коронакризата.

Заетите в сектора на културата, спорта и развлеченията получават със 7.8% (спад до 1 081 лв.) по-ниско възнаграждение спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. В сектора на селското, горското и рибното стопанство понижението на възнагражденията е със 7.1% (спад до 937 лв.), като именно това е и сферата с една от най-ниските брутни заплати в началото на годината. Заетите в друг засегнат сектор - хотелиерството и ресторантьорството - получават най-ниското средно заплащане за първите три месеца - 737 лв., като и при него се забелязва понижение.

На увеличение на брутната заплата в началото на 2020 г. се радват заетите в сферата на недвижимите имоти (ръст с 12.1% до 1 334 лв.) и в сферата на създаването и разпространението на информация (ръст с 4.7% до 3 236 лв.).

Междувременно наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват още през първите три месеца от 2020 г. заради наложените ограничения във връзка с коронавируса и затрудненията, които бизнесът у нас изпитва. По данни на статистиката наетите на работа лица в България по трудово и служебно правоотношение намаляват до 2.26 млн. - с 54 хил. души спрямо година по-рано и с 25.1 хил. души спрямо края на 2019 г., което потвърждава данните, че по-голямата част от съкратените служители стават факт през април - втория месец от извънредното положение у нас.

Още в началото на кризата у нас първите загубили работата си са заетите в хотелиерството и ресторантьорството, където за първото тримесечие спадът на заетите е с близо една пета спрямо обемът им през декември 2019 г. Заетите в строителството, останали без работа до края на март, също представляват значителен брой - 3.4% спрямо три месеца по-рано. Увеличение на наетите се наблюдава в сферата на създаването и разпространението на информация.

Данните на НСИ показват, че към края на март най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение има в дейността „Преработваща промишленост“ (21.5%). През март обаче производството в тази сфера бе „потопено“, като продукцията на обувки, изделия от кожа, облекла и мебели спадна с над 20% на годишна база.

Коментари: 0