Първите официални данни за потъващата българска икономика са факт

Строителството и търговията бележат двуцифрени спадове, индустриалното производство също потъва

Първите официални данни за потъващата българска икономика са факт

Снимка: Economic.bg/Архив

25519 ~ 2 мин. четене

Въвеждането на извънредното положение в страната и замръзването“ на имотния пазар във втората половина на месец март сринаха обема на строителната продукция. Навлизането на коронавируса у нас, което съвпадна със започналото още в края на миналата година отслабване на индустриалното производство, се е отразило тежко на промишлеността в страната. Срив има и при търговията на дребно през месеца, в който страната влезе в режим на извънредно положение, като изключение правят само стоките и услугите от първа необходимост, като храна и лекарства.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за март, като трябва да се има предвид, че ограничителните мерки за социална дистанция и частичното затваряне на икономиката се случи в средата на месеца - 13 март. На годишна база строителната продукция е паднала с 14%, докато търговията на дребно се срива с 14.6%, което рефлектира върху спад в индекса на промишленото производство с 6.9%.

Сривът в строителния сектор се дължи основно на сградното строителство, обемите при което намаляват с 16.8%, а при инженерното (инфраструктурното) - с 9.8%.

От статистическите данни се вижда, че „потъването“ при индустриалната продукция се дължи главно на намаления обем производство в преработващата промишленост, където продукцията на обувки, изделия от кожа, облекла и мебели спада с над 20% спрямо 12 месеца по-рано. Търсенето на подобни блага пък спада далеч по-рязко. Търговията на дребно с облекло и обувки през март се сви с две трети от обема си (66.5%) спрямо февруари и с 63% на годишна база.

Заради намаленото търсене през април производството на стоки, които не са от първа необходимост, застива. Значително свиване в производството се наблюдава и в продукцията на печатни изделия (със 17.5% на годишна база и с 10.7% на месечна), чието разпространение бе затруднено както от затварянето на някои търговски обекти в големите молове, така и от създалите се опашки на контролно-пропускателните пунктове. Съществено се свиват още производството на машини и оборудване (с 21.1%) и компютърна техника (със 7.4%), както и търговията на дребно с тях.

Минимален спад от 0.4% се отчита и при производството и разпределението на енергия предвид свития обеми на работа на големите заводи у нас. Търсенето на автомобилни горива пък отчита спад с приблизително 37% както на месечна, така и на годишна база.

Очакван ръст се наблюдава в производството на хранителни стоки и лекарства, като и в търговията на дребно с тях. Заради призивите на органите хората да си останат вкъщи расте с 5% и търговията на дребно чрез онлайн и телефонни поръчки.

Годишен ръст в индустриалното производство през месеца, в който бе обявено извънредното положение у нас, се отчита единствено в добивната промишленост (с 12.3%) - за втори пореден месец, като увеличената продукция се дължи главно на добива на метални руди, който скача с 27.4% на годишна база през април и с 8.4% спрямо февруари.Подкрепи Economic.bg