Столична община иска да купи електронни знаци и табла за 4 млн. лв.

Устройствата ще се използват за повишаване на информираността на водачите и гражданите в реално време

Столична община иска да купи електронни знаци и табла за 4 млн. лв.

Снимка: Economic/Архив

544 ~ 1 мин. четене

Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж, сервизно и гаранционно обслужване на електронни табла и знаци с променливо съдържание. Прогнозната стойност на поръчката е 4 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнението й е 2 години. В цената влизат и всички съпътстващи пускането в експлоатация строително-монтажни и ремонтни работи.

В документацията по търга се посочва, че електронните табла са необходими на общината, за да повиши пътната безопасност по избрани пътни участъци и кръстовища "чрез осигуряване на интелигентни системи и иновативни решения за повишаване на информираността на водачите и гражданите в реално време".

Поръчката включва няколко вида електронни табла, метеорологична станция и софтуери за управлението и обработката за постъпващите данни:

 • Едноцветно електронно табло
 • Електронно табло с 3 отделни зони за управление
 • Пълноцветно (full color)  електронно табло с размери на дисплея – 2 бр.
 • Двуцветно електронно табло
 • Двусекционен пътен знак с променливо съдържание
 • Пътен знак с променливо съдържание с Възможност за визуализация на пиктограми
 • Метеорологична станция, която да следи състоянието на настилката
 • Софтуер за управление и обработка на данни от метеорологични станции
 • Софтуер за управление на знаци с променливо съдържание
 • Софтуер за управление на електронни информационни табла
 • Видео детектор за автоматично засичане на пътни инциденти
 • Софтуер за работа и управление на видео детектори за автоматично засичане на пътни инциденти.

На по-късен етап ще се определи и конкретното местоположение на електронните табла и знаци, на базата на анализ на потребностите и след приоритизиране на обектите въз основа на данни за пътнотранспортните произшествия, данни за транспортното натоварване и други данни и специфични условия в София.

Крайният срок за подаване на оферти и заявления за участие е 12 април 2021 г.

Коментари: 0