Столична община ще се грижи за Антична Сердика през следващите 10 години

Официалното откриване на античния комплекс бе през 2016 г.

Столична община ще се грижи за Антична Сердика през следващите 10 години

Снимка: Economic.bg

400 ~ 2 мин. четене

Министерски съвет предостави античния комплекс „Сердика“ за стопанисване на Столична община за следващите 10 години. До момента ‚Ларгото“ бе под крилото на държавата, която отговаряше за опазването на културните останки на комплекса. Реновирането на находките през последните години се случваше основно с европари, като за проектите отговаряше Министерството на културата.

С днешното решение общината ще отговаря за реставрацията, управлението и поддържането на културния обект, който помага за развиването на туризма в столицата, съобщиха от Дондуков 1.

Дейностите, свързани с опазване на културните находки и осъществяване на културни, образователни и туристически действие ще бъдат регулирани от Закона за културно наследство от археологически или специализиран исторически музей в София.

Официалното откриване на археологическия комплекс бе през 2016 г. Припомняме, че ремонтните дейности по „Сердика“ бяха спрени през 2015 г. от тогавашния министър на културата Вежди Рашидов. Причината бе в засилени обществени обсъждания за начина на реставрация на античния комплекс – с червени тухли и бетон.


Проучвания за археологически находки край Девня

Правителството учреди в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД безвъзмездно право на ползване за срок от една година върху поземлен имот от 100 кв. м в горска територия край Девня. Той се предоставя за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности преди изграждането на далекопроводна мрежа. Проучванията се налагат във връзка с появили се данни, че на терена е възможно да има находки.

НКЖИ с два поземлени имота

От публична в частна държавна собственост се променя статутът на два поземлени имота, управлявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те се намират в междугарието София – Калотина Запад и нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози. Решението дава възможност на компанията да се разпорежда с терените и така да реализира необходимите за подобряване на финансовото й състояние приходи.
Подкрепи Economic.bg