Стотици милиони хора имат мобилен телефон, но не и банкова сметка

Мобилните телефони може да отворят достъпа до финансови услуги

Стотици милиони хора имат мобилен телефон, но не и банкова сметка

Снимка: Pexels

704 ~ 2 мин. четене
Мобилните телефони биха могли да помогнат за подобряването на достъпа до финансовия сектор на 607 милиона потребители, сочи доклад на Mastercard, представен на Срещата на върха за финансово включване в Осло. Той отразява ситуацията в 15 развиващи се страни, където е концентрирано над 60% от глобалното население без достъп до банкови услуги.

Стотици милиони имат мобилен телефон, но все още нямат банкова сметка. От тук произтича и заключението на доклада, че мобилната технология може да им осигури незабавен достъп до ползите от финансовите услуги. Във всичките 15 страни, освен Индия, хората с мобилен телефон, са повече от тези с банкова сметка. В някои страни цифрите са внушителни - до 204 милиона в Китай. 

„Само предоставяне на достъп до финансови услуги не би било достатъчно. За да се постигне реален резултат, хората трябва да станат активни потребители на финансовите продукти“, коментира Ан Кернс, заместник-председател и президент за международния пазар на Mastercard. 

В световен мащаб 20% от хората с банкова сметка или сметка за мобилно плащане не са ги използвали повече от година, а много от хората ги използват само от време на време. При липса на банкови услуги или когато те се използват рядко, хората неизбежно се обръщат към неофициални подобни услуги, като квартални спестовни клубове, местни лихвари и нелицензирани услуги за преводи. Повечето хора с ниски доходи са чести потребители на тези финансови услуги и са доволни от лесната организация на финансовия си живот. Въпреки това те нямат правна защита, изправени са пред значителни рискове и често плащат повече за по-нискокачествен продукт.

Друг важен фактор е голямата разлика в половото разпределение на хората, използващи финансови услуги, която би могла да се изостри, ако мобилните и цифровите технологии се превърнат в преобладаващ канал за предоставяне на финансови услуги. В развиващите се страни, например, съществува разлика от около 8% между половете, които разполагат със сметки (67% от мъжете имат сметка в сравнение с 59% от жените). Тази разлика е двуцифрена в много страни, като Мароко и Перу, и достига 30% в райони като Пакистан и Бангладеш. Там има много по-малка вероятност за жените да са правили или получавали дигитално плащане, те по-скоро биха използвали неофициални финансови продукти, които със сигурност са по-малко надеждни при спешна нужда.

Докладът е осъществен от MagnaCarta Communications и се основава на широк спектър от обществено достъпни анализи, данни, изследвания и коментари. Проучването бе осъществено чрез задълбочени телефонни интервюта със специалисти по финансово включване, банки, специалисти по финансови технологии и технологични инвеститори през февруари и март 2019. 
Коментари: 0