Свързани с Ковачки фирми взеха дългогодишни концесии за медна руда и въглища

Правителството даде на концесия находищата „Прохорово” и „Алдомировски въглищен басейн“

Свързани с Ковачки фирми взеха дългогодишни концесии за медна руда и въглища
7326 ~ 2 мин. четене
Правителството отдаде още две концесии - за добив на мед и за добив на лигнитни въглища, на фирми, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. С решение на Министерски съвет от днес дружество „Прохорово майнинг” АД получава право да добива медни руди с попътни компоненти от молибден и злато от находище „Прохорово“ за срок от 35 години. На същото заседание бе решено „Минна компания“ ЕООД да добива лигнитни въглища от находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“ през следващите 29 години.

И двете компании са свързани косвено с бизнесмена Христо Ковачки.

Проверка в Търговския регистър показва, че „Прохорово майнинг” е регистрирана на същия адрес, където е седалището на бизнеса му (София, р-н Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул. 3020, № 34 ). Акционери в нея с равен дял са „М техник“ и „Дар финанс“. Първото дружество е еднолична собственост на „Минна компания“ (регистрирана на същия адрес), която пък се притежава от британската офшорка „Пленфеър Лимитид“.

Другият собственик на „Прохорово майнинг” е „Дар финанс“. Неин собственик е лихтенщайнската офшорка „Дару акционерно дружество“.

Държавата очаква да получи 54.8 млн. долара без ДДС от „Прохорово майнинг” под формата на концесионна такса за определените 35 години. Също така концесионерът предвижда да инвестира в мината 214 хил. долара за обезпечаване на производствената дейност.

Проектът предвижда създаването на два открити рудника върху площ от 31.6 ха, като намеренията са годишният добив да достигне 4.5 млн. тона руда. Предварителните проучвания са установили, че съдържанието на мед в рудата е 0.25%, съизмеримо със съдържанието на рудниците „Асарел Медет“ и „Елаците“. Запасите в находище „Прохорово“ щели да стигнат за 70 години. Добитата руда ще се преработва на място в обогатителна фабрика.

От концесията на находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък „Радуловци“ държавата очаква 5.3 млн. лева без ДДС от концесионна такса. Обещаните от „Минна компания“ ЕООД за този период са над 3 млн. лв.
Подкрепи Economic.bg