Търговията през ноември с 2% годишен ръст

Нарастването се дължи предимно на онлайн пазаруването

Търговията през ноември с 2% годишен ръст
80 ~ 2 мин. четене
По предварителни сезонно изгладени данни през ноември 2015 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.1% спрямо предходния месец. 

През ноември 2015 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.0% спрямо същия месец на предходната година, съобщава НСИ.

Месечни изменения 

През ноември 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 5.5%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.1%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2.7%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.7%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.1%. 

Годишни изменения 

През ноември 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 16.3%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 6.6%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.7%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.6%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.5%. Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.7%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%.
Подкрепи Economic.bg