ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе 8% от тока в България през 2020 г.

Най-модерната въглищна централа в България е постигнала средногодишна ефективност на сероочистване от над 97%

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе 8% от тока в България през 2020 г.

Снимка: AES България

Автор: AES България

През 2020 г. най-модерната въглищна централа в България - ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, е произвела 2 766 965 MWh електроенергия. С работата си двата енергоблока на централата са осигурили 8% от електроенергията, потребена в България през миналата година. Това се равнява на средното годишно потребление на повече от 750 000 български домакинства, показва анализ на производствените резултати на ТЕЦ-а.

Централата работи в пълен синхрон с диспечерските графици на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за посрещане на нуждите на енергийната система в страната. Благодарение на технологичната си гъвкавост, ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ помага на България да покрива изискванията на ENTSO-E за първично и вторично регулиране на електроенергийната система, казват от компанията.

Топлоелектрическата централа също така е ключова за осигуряване на статичната и динамична устойчивост на енергийната система на България, както и за поддържане нивата на напреженията и баланса на реактивните мощности в електропреносната мрежа. Всичко това за пореден път показва ключовото значение, което най-новата въглищна ТЕЦ в страната има за енергийната система на България.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии, през 2020 г. най-екологичната въглищна централа в България постигна средногодишна ефективност на сероочистване от над 97%.

С работата си и през 2020 г. ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ допринесе за енергийната независимост на България и гарантира трудова заетост за хиляди миньори в най-големите държавни мини у нас - „Мини Марица Изток“.

Компанията също така продължава да гарантира енергийната сигурност на страната, работейки при строго спазване на мерките срещу разпространение на COVID-19. „Ей И Ес“ е най-големият инвеститор в енергийния сектор на България за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3.2 млрд. лева.

Коментари: 0