Държавата ограничава броя на кандидатшофьорските изпити

Променят се и правилата за връщане на отнети контролни точки

Държавата ограничава броя на кандидатшофьорските изпити

Снимка: СБТА

5124 ~ 2 мин. четене

Кандидат-шофьорите сами да избират кога да се явят на изпит за придобиване на правоспособност, но това да не е по-късно от 6 или 12 месеца след края на курса. Като явяването да се ограничи до 2-3 пъти в рамките на една година. Това гласят текстовете на Концепция за обучение по безопасност на движението по пътищата, която беше приет днес от Министерския съвет. Документът е разработен в изпълнение на Плана за действие за повишаване на безопасността на движението по пътищата за 2020 г. на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

В процеса на подготовка на бъдещите водачи се възприема подходът за водещата роля на държавния изпит. Предвижда се да отпаднат много от формалните изисквания, но и да бъде премахнат принципът за неограничено явяване на изпит от курсистите без покриване на допълнителни изисквания. Усъвършенства се моделът за допълнително обучение на водачи за частично възстановяване на отнети контролни точки. То вече ще бъде съобразено с конкретното нарушение, за което са били отнети контролни точки като по този начин се цели повишаване на квалификацията и превенция на рисково поведение на пътя.

В документа е записано още, че кормуването трябва да се осъществява в автомобили, които са оборудвани с видеонаблюдение и датчици, които автоматично да отразяват допуснатите грешки, като целта е да се постигне максимална прозрачност на процеса.

Акцент се поставя на подготовката на инструкторите и на изпитващите на държавния избор. В тази връзка е предвидено съвместно с университетите да бъде разработена единна програма и изисквания за тази квалификация, които да бъдат спазвани от всички университети при обучението на изпитващите.

Предвижда се още задължителното обучение да обхване децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование като се направи анализ на образователните ресурси и необходимостта от актуализация на обучителните програми. Обръща се внимание на педагогическите състави като се подчертава нуждата от повишаване на тяхната квалификация за преподаване на специфичната материя.

Сред включените промени е структуриране на система, която да предлага обратна връзка от обучението по безопасност на движението по пътищата. Акцентира се и на нуждата от развитие и разширяване на материалната база, както и разработване на интерактивни ресурси, които да подпомогнат обучителния процес.

Ограничения за младите водачи

За младите водачи в Концепцията се разглеждат и три варианта за шофиране след вземане на книжка. Единият е управление с придружител – модел, който се прилага във Франция. Вторият е допълнително обучение на специализиран полигон, на който се симулират рискови ситуации. Този метод се използва в Австрия. Друг предлаган подход са допълнителни рестрикции за младите водачи като ограничение на мощността на автомобилите, забрана за возене на пътници освен придружител, както и забрана за нощно каране. Според агенцията най-подходящият модел за младите водачи е ограничаване на мощността на автомобилите, които могат да шофират.

В Концепцията се предлагат още допълнителни изпити за водачи, които имат промяна в здравословното състояние заради заболяване и това е довело до влошаване на двигателните им умения.Подкрепи Economic.bg