Тел. 112 става достъпен и за хора със слухови увреждания

В момента сигнали се подават само чрез гласово съобщение

Тел. 112 става достъпен и за хора със слухови увреждания

Депутатите ще разгледат законопроект за изменените и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, внесен от БСП.

Вносителите предлагат промяна, с която да се намери техническо решение за хората с гласови и/или слухови увреждания. В момента те са поставени в неравностойно положение, тъй като спешният телефон се ползва само чрез гласово съобщение.

Социалистите смятат, че представителите на мобилните оператори, лицензирани да осъществяват дейност на територията на страната, са в състояние да осигурят технически способи за осъществяване на връзка с хората с посочените увреждания.

Заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов заяви във вътрешната комисия, че намирането на решение е свързано с изменение на т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Дефиницията за "спешно повикване" трябва да включва освен гласово повикване и повикване чрез друг способ.

МВР е провело работни срещи с мобилните оператори за намиране на техническо решение чрез софтуерно приложение за смарт телефони, чрез което да може да се осъществява връзка с центровете на телефон 112. Неправителствените организации също подкрепят намирането на подходящо техническо разрешение на проблема.

Коментари: 0